پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس

پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس

پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس


پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس   204اسلاید همراه باتصویر   فهرست:   مقدمهفصل اول: تعاریف و مفاهیمفصل دوم: زمینه‎سازی تهاجمفصل سوم: تهاجم سراسری و اشغال بخشی ازخاک ج . ا. افصل چهارم: تثبیت و متوقف سازی متجاوزفصل پنجم: آزادسازی مناطق اشغالیفصل ششم: تعقیب و تنبیه متجاوزفصل هفتم :نقش نیروی هوایی،هوانیروز و نیروی دریایی در دفاع مقدسفصل هشتم :  پایان جنگ                                                                                                 فصل نهم : دستاوردهای دفاع مقدّس …

پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس


پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس   204اسلاید همراه باتصویر   فهرست:   مقدمهفصل اول: تعاریف و مفاهیمفصل دوم: زمینه‎سازی تهاجمفصل سوم: تهاجم سراسری و اشغال بخشی ازخاک ج . ا. افصل چهارم: تثبیت و متوقف سازی متجاوزفصل پنجم: آزادسازی مناطق اشغالیفصل ششم: تعقیب و تنبیه متجاوزفصل هفتم :نقش نیروی هوایی،هوانیروز و نیروی دریایی در دفاع مقدسفصل هشتم :  پایان جنگ                                                                                                 فصل نهم : دستاوردهای دفاع مقدّس …

پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس


پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس   204اسلاید همراه باتصویر   فهرست:   مقدمهفصل اول: تعاریف و مفاهیمفصل دوم: زمینه‎سازی تهاجمفصل سوم: تهاجم سراسری و اشغال بخشی ازخاک ج . ا. افصل چهارم: تثبیت و متوقف سازی متجاوزفصل پنجم: آزادسازی مناطق اشغالیفصل ششم: تعقیب و تنبیه متجاوزفصل هفتم :نقش نیروی هوایی،هوانیروز و نیروی دریایی در دفاع مقدسفصل هشتم :  پایان جنگ                                                                                                 فصل نهم : دستاوردهای دفاع مقدّس …

علوم انسانی

پاورپوینت دفاع مقدّس,پاورپوینت هشت سال دفاع مقدّس,پاورپوینت آشنائی با هشت سال دفاع مقدّس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.