پاورپوینت آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

پاورپوینت آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

پاورپوینت آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۶۲           بخشی از متن سر فصلها ۱-  سیستم الکتریکی کوره های قوس DC 2- مبدلهای استاتیکی قدرت کوره های قوس DC 3- مشخصه های الکتریکی کوره های قوس DC 4- مقایسه مشخصه های الکتریکی کوره های قوس AC و DC 5- مقایسه کیفیت توان الکتریکی کوره های قوس AC و DC 6- مقایسه مصرف انرژی و الکترود در کوره های قوس AC و DC 7- مقایسه جبرانسازی و اقتصادی  کوره های قوس AC و DC   مزایای کوره DC نسبت به AC –  پایداری بهتر قوس الکتریکی در جریان DC – کاهش مصرف الکترود – کاهش مصرف انرژی – کاهش نقاط داغ و تشعشع در دیواره – کاهش فلیکر با کنترل بهتر توان راکتیو – حرارت همگن در ذوب با هم زدن یکنواخت و شدید ذوب – کاهش هزینه سرویس و نگهداری به خاطر تعداد المانهای مکانیکی کمتر – آلودگی کمتر – عدم نیاز به SVC و سیستم جبران بزرگ (جبران کمتر) – لرزش و صدای کمتر   …

پاورپوینت آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۶۲           بخشی از متن سر فصلها ۱-  سیستم الکتریکی کوره های قوس DC 2- مبدلهای استاتیکی قدرت کوره های قوس DC 3- مشخصه های الکتریکی کوره های قوس DC 4- مقایسه مشخصه های الکتریکی کوره های قوس AC و DC 5- مقایسه کیفیت توان الکتریکی کوره های قوس AC و DC 6- مقایسه مصرف انرژی و الکترود در کوره های قوس AC و DC 7- مقایسه جبرانسازی و اقتصادی  کوره های قوس AC و DC   مزایای کوره DC نسبت به AC –  پایداری بهتر قوس الکتریکی در جریان DC – کاهش مصرف الکترود – کاهش مصرف انرژی – کاهش نقاط داغ و تشعشع در دیواره – کاهش فلیکر با کنترل بهتر توان راکتیو – حرارت همگن در ذوب با هم زدن یکنواخت و شدید ذوب – کاهش هزینه سرویس و نگهداری به خاطر تعداد المانهای مکانیکی کمتر – آلودگی کمتر – عدم نیاز به SVC و سیستم جبران بزرگ (جبران کمتر) – لرزش و صدای کمتر   …

پاورپوینت آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC

آشنائی با کوره های قوس الکتریکی DC و مقایسه آن با کوره های AC فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۶۲           بخشی از متن سر فصلها ۱-  سیستم الکتریکی کوره های قوس DC 2- مبدلهای استاتیکی قدرت کوره های قوس DC 3- مشخصه های الکتریکی کوره های قوس DC 4- مقایسه مشخصه های الکتریکی کوره های قوس AC و DC 5- مقایسه کیفیت توان الکتریکی کوره های قوس AC و DC 6- مقایسه مصرف انرژی و الکترود در کوره های قوس AC و DC 7- مقایسه جبرانسازی و اقتصادی  کوره های قوس AC و DC   مزایای کوره DC نسبت به AC –  پایداری بهتر قوس الکتریکی در جریان DC – کاهش مصرف الکترود – کاهش مصرف انرژی – کاهش نقاط داغ و تشعشع در دیواره – کاهش فلیکر با کنترل بهتر توان راکتیو – حرارت همگن در ذوب با هم زدن یکنواخت و شدید ذوب – کاهش هزینه سرویس و نگهداری به خاطر تعداد المانهای مکانیکی کمتر – آلودگی کمتر – عدم نیاز به SVC و سیستم جبران بزرگ (جبران کمتر) – لرزش و صدای کمتر   …

عمومی و آزاد

آشنائی ,کوره های قوس ,الکتریکی, ,DC کوره های, AC

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.