پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود بر مبنای جنس فلز پایه و قطعه کار فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵           اصول حاکم بر انتخاب الکترود ۱- جوش حاصل از الکترود باید از نظر مقدار ونوع عناصر، حداقل با فلز پایه برابری کند . ۲- به غیر از الکترودهای سخت پوشی کربن الکترود باید از۰.۱۵% وزنی کمتر باشد . ۳- برای فلزات با کربن معادل بالای۰.۳۵%فقط مجاز به استفاده از الکترودهای قلیایی هستیم . ۴- برای موارد ضخامت بالا باید برای افزایش سرعت جوشکاری و کاهش تنشهای پسماند از الکترودهای باجایگزینی بالا استفاده نمود. …

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود بر مبنای جنس فلز پایه و قطعه کار فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵           اصول حاکم بر انتخاب الکترود ۱- جوش حاصل از الکترود باید از نظر مقدار ونوع عناصر، حداقل با فلز پایه برابری کند . ۲- به غیر از الکترودهای سخت پوشی کربن الکترود باید از۰.۱۵% وزنی کمتر باشد . ۳- برای فلزات با کربن معادل بالای۰.۳۵%فقط مجاز به استفاده از الکترودهای قلیایی هستیم . ۴- برای موارد ضخامت بالا باید برای افزایش سرعت جوشکاری و کاهش تنشهای پسماند از الکترودهای باجایگزینی بالا استفاده نمود. …

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود

پاورپوینت آشنایی با اصول انتخاب الکترود بر مبنای جنس فلز پایه و قطعه کار فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵           اصول حاکم بر انتخاب الکترود ۱- جوش حاصل از الکترود باید از نظر مقدار ونوع عناصر، حداقل با فلز پایه برابری کند . ۲- به غیر از الکترودهای سخت پوشی کربن الکترود باید از۰.۱۵% وزنی کمتر باشد . ۳- برای فلزات با کربن معادل بالای۰.۳۵%فقط مجاز به استفاده از الکترودهای قلیایی هستیم . ۴- برای موارد ضخامت بالا باید برای افزایش سرعت جوشکاری و کاهش تنشهای پسماند از الکترودهای باجایگزینی بالا استفاده نمود. …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,آشنایی ,با ,اصول ,انتخاب ,الکترود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.