پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۳۹         بخشی از متن آموزش خوب چیست؟    دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا). ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.   …

پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۳۹         بخشی از متن آموزش خوب چیست؟    دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا). ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.   …

پاورپوینت آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم

آشنایی با کلیات کتاب ریاضی پایه نهم فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۳۹         بخشی از متن آموزش خوب چیست؟    دادن مجال به شاگرد است از طریقی منظم و اصولی، به نحوی که مطالب را خودش کشف کند(پولیا). ساختار درس های کتاب از سه بخش فعالیت، کاردرکلاس وتمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی وسهیم بودن در ساختن دانش مورد نظر است. فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس وآزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درمورد یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.   …

عمومی و آزاد

آشنایی , کلیات,کتاب ,ریاضی, پایه ,نهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.