پاورپوینت آشنایی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان

پاورپوینت آشنایی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان


              نوع فایل power point                  قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها      اولین مرکز اجتماع درمان مدار کشوردرتاریخ ۱۴/۱۰/۷۹ به همت سازمان بهزیستی استان اصفهان تاسیس گردید.این مرکز به عنوان علمی و نوین ، جایگزین مراکز سنتی بازپروری معتادین گردید.  رویکرد اجتماع درمان مدار نسبت به اعتیاد رویکرد جدیدی است . از این دیگاه ، اختلال سوء مصرف مواد به کل شخصیت فرد مربوط میشود ( شامل زمینه های شناختی ، رفتاری ، خلقی ، طبی ، اجتماعی و روانی ) ، و وابستگی جسمی فرد در بافت روانشناختی و الگوی زندگی او در نظر گرفته میشود . مشکل شخص است نه مواد . از دیگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ویژگیهای آنها عبارت است از : سیر پذیرش و درمان برنامه اجتماع درمان مدار برای همه معتادان تجویز نمی شود . افرادیکه از سایر شیوه های درمانی ( درمان سرپائی ، درمان بستری و نیمه بستری ) نتیجه نگر …

علوم انسانی

پاورپوینت, آشنایی با مرکز اجتماعی ,درمان مدار اصفهان

پاسخی بگذارید