پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان

پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان


توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان ، در حجم ۳۸ اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:سیمان پرتلند:رایج ترین و پر مصرف ترین سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی اعم از پل-تونل-راه سازی و یا ساختمان و غیزه همان سیمان پرتلند است.موادی که برای پختن سیمان به کوره می رود از دو ماده اصلی تشکیل شده است:این دو ماده عبارت است از خاک رس و سنگ آهک.سیمان پرتلندI:این نوع سیمان رایج ترین و پرمصرف ترین نوع سیمان می باشد.مصرف این گونه سیمان در تمام کارهای ساختمانی مانند پل-تونل-ساختمان های بتنی و غیره مجاز می باشد.سیمان پرتلندII:سیمان نوع II حمله اندک سولفات ها را می تواند تحمل کند. برای ساختن کانال های فاضل آب و غیره خوب است.درجه حرارت (حرارت هیدراسیون) تولید شده این نوع سیمان نسبت به سیمان نوع یک کمتر است در نتیجه برای بتن ریزی در هوای گرم از سیمان نوع ۱ و ۳ مناسب تر می باشد.و…فهرست مطالب:سیمان پرتلندانواع سیمان پرتلندسایر سیمان ها سیمان پرتلند ممتازسیمان کرومپد (کرومپت)سیمان ضد سولفاتسیمان هوازاسیمان های رنگیسیمان چاه کنی (سیمان چاه نفت)سیمان روبارهسیمان پوزولانسیمان …


توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان ، در حجم ۳۸ اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:سیمان پرتلند:رایج ترین و پر مصرف ترین سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی اعم از پل-تونل-راه سازی و یا ساختمان و غیزه همان سیمان پرتلند است.موادی که برای پختن سیمان به کوره می رود از دو ماده اصلی تشکیل شده است:این دو ماده عبارت است از خاک رس و سنگ آهک.سیمان پرتلندI:این نوع سیمان رایج ترین و پرمصرف ترین نوع سیمان می باشد.مصرف این گونه سیمان در تمام کارهای ساختمانی مانند پل-تونل-ساختمان های بتنی و غیره مجاز می باشد.سیمان پرتلندII:سیمان نوع II حمله اندک سولفات ها را می تواند تحمل کند. برای ساختن کانال های فاضل آب و غیره خوب است.درجه حرارت (حرارت هیدراسیون) تولید شده این نوع سیمان نسبت به سیمان نوع یک کمتر است در نتیجه برای بتن ریزی در هوای گرم از سیمان نوع ۱ و ۳ مناسب تر می باشد.و…فهرست مطالب:سیمان پرتلندانواع سیمان پرتلندسایر سیمان ها سیمان پرتلند ممتازسیمان کرومپد (کرومپت)سیمان ضد سولفاتسیمان هوازاسیمان های رنگیسیمان چاه کنی (سیمان چاه نفت)سیمان روبارهسیمان پوزولانسیمان …


توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان ، در حجم ۳۸ اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:سیمان پرتلند:رایج ترین و پر مصرف ترین سیمان مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی اعم از پل-تونل-راه سازی و یا ساختمان و غیزه همان سیمان پرتلند است.موادی که برای پختن سیمان به کوره می رود از دو ماده اصلی تشکیل شده است:این دو ماده عبارت است از خاک رس و سنگ آهک.سیمان پرتلندI:این نوع سیمان رایج ترین و پرمصرف ترین نوع سیمان می باشد.مصرف این گونه سیمان در تمام کارهای ساختمانی مانند پل-تونل-ساختمان های بتنی و غیره مجاز می باشد.سیمان پرتلندII:سیمان نوع II حمله اندک سولفات ها را می تواند تحمل کند. برای ساختن کانال های فاضل آب و غیره خوب است.درجه حرارت (حرارت هیدراسیون) تولید شده این نوع سیمان نسبت به سیمان نوع یک کمتر است در نتیجه برای بتن ریزی در هوای گرم از سیمان نوع ۱ و ۳ مناسب تر می باشد.و…فهرست مطالب:سیمان پرتلندانواع سیمان پرتلندسایر سیمان ها سیمان پرتلند ممتازسیمان کرومپد (کرومپت)سیمان ضد سولفاتسیمان هوازاسیمان های رنگیسیمان چاه کنی (سیمان چاه نفت)سیمان روبارهسیمان پوزولانسیمان …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان , آشنایی با انواع سیمان , سیمان پرتلند , سیمان , پاورپوینت سیمان , پاورپوینت آشنایی با انواع سیمان , سی?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.