پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی

پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی

  پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی ۵۰اسلاید اقدامات لازم برای تنظیم برنامه مسابقات در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شود؛ l اقدامات قبل از اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات حین اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشی اقدامات‌ قبل‌ از اجرای‌ رویداد ورزشی‌   الف‌ ) ابلاغ‌ برنامه‌ مسابقات‌ به‌ واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ جهت‌ برگزاری‌ مسابقات‌ انتخابی‌   ب‌ ) دعوت‌ از تیمهای‌ شرکت‌ کننده‌، دعوتنامه‌ باید به‌ همراه‌ دستورالعملی‌، که‌ حاوی‌ مطالب‌ زیر است‌، تنظیم‌ و ارسال‌ شود:     – زمان‌ و مکان‌ مسابقات‌     – تعداد، شرایط‌ و ترکیب‌ شرکت‌کنندگان‌     – آخرین‌ مهلت‌ اعلام‌ آمادگی‌ تیمهای‌ شرکت‌کننده‌     – اصول‌ فنی‌، نحوه‌ اجرای&zwnj …

  پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی ۵۰اسلاید اقدامات لازم برای تنظیم برنامه مسابقات در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شود؛ l اقدامات قبل از اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات حین اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشی اقدامات‌ قبل‌ از اجرای‌ رویداد ورزشی‌   الف‌ ) ابلاغ‌ برنامه‌ مسابقات‌ به‌ واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ جهت‌ برگزاری‌ مسابقات‌ انتخابی‌   ب‌ ) دعوت‌ از تیمهای‌ شرکت‌ کننده‌، دعوتنامه‌ باید به‌ همراه‌ دستورالعملی‌، که‌ حاوی‌ مطالب‌ زیر است‌، تنظیم‌ و ارسال‌ شود:     – زمان‌ و مکان‌ مسابقات‌     – تعداد، شرایط‌ و ترکیب‌ شرکت‌کنندگان‌     – آخرین‌ مهلت‌ اعلام‌ آمادگی‌ تیمهای‌ شرکت‌کننده‌     – اصول‌ فنی‌، نحوه‌ اجرای&zwnj …

  پاورپوینت آشنایی با روشهای گوناگون تنظیم جدول مسابقات ورزشی ۵۰اسلاید اقدامات لازم برای تنظیم برنامه مسابقات در سه گروه زیر دسته‌بندی می‌شود؛ l اقدامات قبل از اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات حین اجرای مسابقات ورزشی l اقدامات پس از اجرای مسابقات ورزشی اقدامات‌ قبل‌ از اجرای‌ رویداد ورزشی‌   الف‌ ) ابلاغ‌ برنامه‌ مسابقات‌ به‌ واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ جهت‌ برگزاری‌ مسابقات‌ انتخابی‌   ب‌ ) دعوت‌ از تیمهای‌ شرکت‌ کننده‌، دعوتنامه‌ باید به‌ همراه‌ دستورالعملی‌، که‌ حاوی‌ مطالب‌ زیر است‌، تنظیم‌ و ارسال‌ شود:     – زمان‌ و مکان‌ مسابقات‌     – تعداد، شرایط‌ و ترکیب‌ شرکت‌کنندگان‌     – آخرین‌ مهلت‌ اعلام‌ آمادگی‌ تیمهای‌ شرکت‌کننده‌     – اصول‌ فنی‌، نحوه‌ اجرای&zwnj …

علوم انسانی

پاورپوینت جدول مسابقات ورزشی,پاورپوینت تنظیم جدول مسابقات ورزشی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.