پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد؟

پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد؟

پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد؟   ۲۶اسلاید آیا خویشتن وجود دارد؟ هردو فرهنگ شرقی و غربی ،خویشتن را شامل دو قسمت خویشتن درونی یا خصوصی و خویشتن بیرونی یا عمومی می دانند.ولی تفاوت آنها در این است که کدام قسمت ،خود واقعی شمااست فرهنگ غربی عموما طرفدار درک مستقلی از خویشتن است که بر جدایی ذاتی هر فرد تاکید می کند. برعکس فرهنگهای غیر غربی روی یک خویشتن به هم روابسته تاکید می کنند که در آن ما هویت خود را عمدتا براساس روابطی که با دیگران داریم تعریف می کنیم. عزت نفس عزت نفس به معنای مثبت بودن خودانگاره ی یک فرد است. افرادی که عزت نفس پایین دارند انتظار دارند که نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و سعی می کنند از آبروریزی ،شکست ، و یا طرد شدن جلوگیری کنند.مثلا سارا لی ، در ایجاد خط تولید جدید برای اسنک،متوجه شد که مشتریانی که عزت نفس پایینیدارند، اسنکهای هم اندازه را ترجیح می دهند ،چون احساس می کنند که نمی توانند خودشان را کنترل کنند و باید حتما آنها را خریداری کنند.   …

پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد؟   ۲۶اسلاید آیا خویشتن وجود دارد؟ هردو فرهنگ شرقی و غربی ،خویشتن را شامل دو قسمت خویشتن درونی یا خصوصی و خویشتن بیرونی یا عمومی می دانند.ولی تفاوت آنها در این است که کدام قسمت ،خود واقعی شمااست فرهنگ غربی عموما طرفدار درک مستقلی از خویشتن است که بر جدایی ذاتی هر فرد تاکید می کند. برعکس فرهنگهای غیر غربی روی یک خویشتن به هم روابسته تاکید می کنند که در آن ما هویت خود را عمدتا براساس روابطی که با دیگران داریم تعریف می کنیم. عزت نفس عزت نفس به معنای مثبت بودن خودانگاره ی یک فرد است. افرادی که عزت نفس پایین دارند انتظار دارند که نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و سعی می کنند از آبروریزی ،شکست ، و یا طرد شدن جلوگیری کنند.مثلا سارا لی ، در ایجاد خط تولید جدید برای اسنک،متوجه شد که مشتریانی که عزت نفس پایینیدارند، اسنکهای هم اندازه را ترجیح می دهند ،چون احساس می کنند که نمی توانند خودشان را کنترل کنند و باید حتما آنها را خریداری کنند.   …

پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد؟   ۲۶اسلاید آیا خویشتن وجود دارد؟ هردو فرهنگ شرقی و غربی ،خویشتن را شامل دو قسمت خویشتن درونی یا خصوصی و خویشتن بیرونی یا عمومی می دانند.ولی تفاوت آنها در این است که کدام قسمت ،خود واقعی شمااست فرهنگ غربی عموما طرفدار درک مستقلی از خویشتن است که بر جدایی ذاتی هر فرد تاکید می کند. برعکس فرهنگهای غیر غربی روی یک خویشتن به هم روابسته تاکید می کنند که در آن ما هویت خود را عمدتا براساس روابطی که با دیگران داریم تعریف می کنیم. عزت نفس عزت نفس به معنای مثبت بودن خودانگاره ی یک فرد است. افرادی که عزت نفس پایین دارند انتظار دارند که نتوانند عملکرد خوبی داشته باشند و سعی می کنند از آبروریزی ،شکست ، و یا طرد شدن جلوگیری کنند.مثلا سارا لی ، در ایجاد خط تولید جدید برای اسنک،متوجه شد که مشتریانی که عزت نفس پایینیدارند، اسنکهای هم اندازه را ترجیح می دهند ،چون احساس می کنند که نمی توانند خودشان را کنترل کنند و باید حتما آنها را خریداری کنند.   …

علوم انسانی

پاورپوینت آیا خویشتن وجود دارد,پاورپوینت خویشتن