پاورپوینت اختلالات جفت

پاورپوینت اختلالات جفت

پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت اختلالات جفت      88اسلایدهمراه باتصاویر   جفت طبیعی: وزن جفت در زمان ترم= ۴۷۰ گرم قطر=۲۲ سانتی متر ضخامت بخش مرکزی=۲/۵ سانتیمتر سطح مادری جفت=صفحه قاعده ای سطح جنینی=صفحه کوریونی از نظر سونو گرافیک: جفت طبیعی نمای هوموِژن ضخامت ۲-۴ سانتیمتر فضای پشت جفتی ناحیه ای هیپواکو است که میومتر را از صفحه قاعده ای جدا میکند به اندازه کمتر از ۱-۲ سانتی متر     جفت های متعدد جفت های دو قسمتی Placenta bi Partita یا  دولبی Placenta bilobata  یاعروق قبل از یکی شدن و تشکیل بندناف از یک لوب به لوب دیگر گسترش پیدا کنند. یا دو سر لوب مجزا به صورت کامل از هم جدامی باشند و عروق به صورت جدا از هم باقی میمانند.                                                       &nbs …

پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت اختلالات جفت      88اسلایدهمراه باتصاویر   جفت طبیعی: وزن جفت در زمان ترم= ۴۷۰ گرم قطر=۲۲ سانتی متر ضخامت بخش مرکزی=۲/۵ سانتیمتر سطح مادری جفت=صفحه قاعده ای سطح جنینی=صفحه کوریونی از نظر سونو گرافیک: جفت طبیعی نمای هوموِژن ضخامت ۲-۴ سانتیمتر فضای پشت جفتی ناحیه ای هیپواکو است که میومتر را از صفحه قاعده ای جدا میکند به اندازه کمتر از ۱-۲ سانتی متر     جفت های متعدد جفت های دو قسمتی Placenta bi Partita یا  دولبی Placenta bilobata  یاعروق قبل از یکی شدن و تشکیل بندناف از یک لوب به لوب دیگر گسترش پیدا کنند. یا دو سر لوب مجزا به صورت کامل از هم جدامی باشند و عروق به صورت جدا از هم باقی میمانند.                                                       &nbs …

پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت اختلالات جفت      88اسلایدهمراه باتصاویر   جفت طبیعی: وزن جفت در زمان ترم= ۴۷۰ گرم قطر=۲۲ سانتی متر ضخامت بخش مرکزی=۲/۵ سانتیمتر سطح مادری جفت=صفحه قاعده ای سطح جنینی=صفحه کوریونی از نظر سونو گرافیک: جفت طبیعی نمای هوموِژن ضخامت ۲-۴ سانتیمتر فضای پشت جفتی ناحیه ای هیپواکو است که میومتر را از صفحه قاعده ای جدا میکند به اندازه کمتر از ۱-۲ سانتی متر     جفت های متعدد جفت های دو قسمتی Placenta bi Partita یا  دولبی Placenta bilobata  یاعروق قبل از یکی شدن و تشکیل بندناف از یک لوب به لوب دیگر گسترش پیدا کنند. یا دو سر لوب مجزا به صورت کامل از هم جدامی باشند و عروق به صورت جدا از هم باقی میمانند.                                                       &nbs …

علوم پزشکی

پاورپوینت اختلالات جفت ,دانلودپاورپوینت اختلالات جفت ,,پاورپوینت درس اختلالات جفت ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.