پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری

پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری


پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری     39اسلاید   اهداف یادگیری: پس از پایان این مبحث دانشجو باید قادر باشد. منزلت حرفه پرستاری از دیدگاه اسلام را بیان کند خدمات پرستاری از دیدگاه فقهی را شرح دهد. اخلاق  واخلاق پرستاری  را تعریف کند. ویژگیهای پرستار مسلمان و دانشجوی پرستاری را بیان کند. صفات پرستار  را نام ببرد. کاربرد احکام شرعی در ارائه خدمات پرستاری را شرح دهد. احکام مورد نیاز پرستار را توضیح دهد. احکام مورد نیاز بیماران را شرح دهد.   …

پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری


پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری     39اسلاید   اهداف یادگیری: پس از پایان این مبحث دانشجو باید قادر باشد. منزلت حرفه پرستاری از دیدگاه اسلام را بیان کند خدمات پرستاری از دیدگاه فقهی را شرح دهد. اخلاق  واخلاق پرستاری  را تعریف کند. ویژگیهای پرستار مسلمان و دانشجوی پرستاری را بیان کند. صفات پرستار  را نام ببرد. کاربرد احکام شرعی در ارائه خدمات پرستاری را شرح دهد. احکام مورد نیاز پرستار را توضیح دهد. احکام مورد نیاز بیماران را شرح دهد.   …

پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری


پاورپوینت اخلاق، معنویات و احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری     39اسلاید   اهداف یادگیری: پس از پایان این مبحث دانشجو باید قادر باشد. منزلت حرفه پرستاری از دیدگاه اسلام را بیان کند خدمات پرستاری از دیدگاه فقهی را شرح دهد. اخلاق  واخلاق پرستاری  را تعریف کند. ویژگیهای پرستار مسلمان و دانشجوی پرستاری را بیان کند. صفات پرستار  را نام ببرد. کاربرد احکام شرعی در ارائه خدمات پرستاری را شرح دهد. احکام مورد نیاز پرستار را توضیح دهد. احکام مورد نیاز بیماران را شرح دهد.   …

علوم پزشکی

پاورپوینت اخلاق مراقبتهای پرستاری,پاورپوینت احکام شرعی در مراقبتهای پرستاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.