پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری


توضیحات:فایل پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری، در حجم ۷۷ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری:حداقل مساحت هر واحد تجاری ۱۲ متر مربع می باشد.حداقل عرض دهنه تجاری ۳ متر تعیین شده است.ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر ۵/۵ متر و حداقل ۴ متر تعیین می شود.در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل ۵ متر و یک طرفه حداقل ۳ متر است.حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف ۲ متر است.عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل ۲ متر و بصورت دو طرفه حداقل ۱/۵ متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از ۲۰ متر تجاوز کند.به ازای هر ۱۰ واحد تجاری یا ۲۰۰ متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است.احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد. ۱- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف:محله:۲۵۰درصد مساحت زمینناحیه:۳۵۰درصد مساحت زمینشهری:۵۰۰درصد مساحت زمینو…فهرست مطالب:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاریمقررات ساختمانی در حوزه تجاریمقررات تفکیک زمین های واقع در حوزه استفاد …


توضیحات:فایل پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری، در حجم ۷۷ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری:حداقل مساحت هر واحد تجاری ۱۲ متر مربع می باشد.حداقل عرض دهنه تجاری ۳ متر تعیین شده است.ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر ۵/۵ متر و حداقل ۴ متر تعیین می شود.در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل ۵ متر و یک طرفه حداقل ۳ متر است.حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف ۲ متر است.عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل ۲ متر و بصورت دو طرفه حداقل ۱/۵ متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از ۲۰ متر تجاوز کند.به ازای هر ۱۰ واحد تجاری یا ۲۰۰ متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است.احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد. ۱- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف:محله:۲۵۰درصد مساحت زمینناحیه:۳۵۰درصد مساحت زمینشهری:۵۰۰درصد مساحت زمینو…فهرست مطالب:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاریمقررات ساختمانی در حوزه تجاریمقررات تفکیک زمین های واقع در حوزه استفاد …


توضیحات:فایل پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری، در حجم ۷۷ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری:حداقل مساحت هر واحد تجاری ۱۲ متر مربع می باشد.حداقل عرض دهنه تجاری ۳ متر تعیین شده است.ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر ۵/۵ متر و حداقل ۴ متر تعیین می شود.در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل ۵ متر و یک طرفه حداقل ۳ متر است.حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف ۲ متر است.عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل ۲ متر و بصورت دو طرفه حداقل ۱/۵ متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از ۲۰ متر تجاوز کند.به ازای هر ۱۰ واحد تجاری یا ۲۰۰ متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است.احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد. ۱- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف:محله:۲۵۰درصد مساحت زمینناحیه:۳۵۰درصد مساحت زمینشهری:۵۰۰درصد مساحت زمینو…فهرست مطالب:ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاریمقررات ساختمانی در حوزه تجاریمقررات تفکیک زمین های واقع در حوزه استفاد …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری , اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری , پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع های تجاری , مجتمع تجار?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.