پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها

پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها

پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها


پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها       49اسلایدهمراه باتصویر   تومورهای استخوانی    Bone Tumor — تومور خوشخیم است یا بدخیم؟ سن بیمار (بیشترین کمک را میکند)                مثلا:  توده استخوانی بالای ۴۰ سال احتمال متاستاز یا مولتیپل میلوما یا لنفوم بسیار بیشتر است جنس (کمک چندانی نمیکند) نژاد(کمک چندانی نمیکند) سابقه فامیلی (گاهی کمک کننده است) — علت مراجعه بیمار؟ درد(کمک کننده در تشخیص نوع تومور) توده یافته تصادفی در رادیوگرافی درد در حالت استراحت و شب و پیشرونده       احتمال بدخیمی       …

پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها


پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها       49اسلایدهمراه باتصویر   تومورهای استخوانی    Bone Tumor — تومور خوشخیم است یا بدخیم؟ سن بیمار (بیشترین کمک را میکند)                مثلا:  توده استخوانی بالای ۴۰ سال احتمال متاستاز یا مولتیپل میلوما یا لنفوم بسیار بیشتر است جنس (کمک چندانی نمیکند) نژاد(کمک چندانی نمیکند) سابقه فامیلی (گاهی کمک کننده است) — علت مراجعه بیمار؟ درد(کمک کننده در تشخیص نوع تومور) توده یافته تصادفی در رادیوگرافی درد در حالت استراحت و شب و پیشرونده       احتمال بدخیمی       …

پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها


پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم اندامها       49اسلایدهمراه باتصویر   تومورهای استخوانی    Bone Tumor — تومور خوشخیم است یا بدخیم؟ سن بیمار (بیشترین کمک را میکند)                مثلا:  توده استخوانی بالای ۴۰ سال احتمال متاستاز یا مولتیپل میلوما یا لنفوم بسیار بیشتر است جنس (کمک چندانی نمیکند) نژاد(کمک چندانی نمیکند) سابقه فامیلی (گاهی کمک کننده است) — علت مراجعه بیمار؟ درد(کمک کننده در تشخیص نوع تومور) توده یافته تصادفی در رادیوگرافی درد در حالت استراحت و شب و پیشرونده       احتمال بدخیمی       …

علوم پزشکی

پاورپوینت تومورهای استخوان,پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ,پاورپوینت نسج نرم اندامها,پاورپوینت اصول کلی تومورهای استخوانی ونسج نرم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.