نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : ۱۱ صفحه به نام خالق هستی بخش اقلیم سبزوار ۱-موقعیت ومحدوده جغرافیایی سبزوار شهرستان سبزواربین ۶۵درجه و۳۳دقیقه تا ۵۸درجه و۱۶دقیقه طول و۳۵درجهو۲۷دقیقه تا۳۶درجه و۵۲دقیقه عرض جغرافیایی واقع است.این شهرستان از شمال به شهرستان های قوچان واسفراین واز شرق به شهرستان نیشابوروازجنوب به شهرستان کاشمر وازغرب به شهرستان شاهرود محدود است.مساحت آن ۱۷۷۵۱کیلوم …