پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری ۱۵اسلاید درن وسیله ای جهت تخلیه ی ترشحات در انواع جراحی و اساس کار آن مانند ساکشن می باشد                                                                  درن کمک به تخلیه ی خون ،ترشحات و هوا از احیه ی عمل به ممنظور از بین بردن فضای مرده و تسریع در جوش خوردن دولبه زخم و در نتیجه جلو گیری ز تشکیل هماتوم و سرم بعد از عمل جراحی . در پیش گیری از نکروز لبه های زخم –اهش بالقوه آلودگی زخم و کاهش درد بعد از عمل و به حد اقل رساندن اسکار نقش اساسی دارد.     انواع درن به طورعمده: —ACTIVE DRAIN: هموواک : اعمال جراحی ارتوپدی –اعصاب –ماستکتومی چست تیوب: جراحی های رو قفسه ی سینه   —PASSIVE DRAIN: …

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری ۱۵اسلاید درن وسیله ای جهت تخلیه ی ترشحات در انواع جراحی و اساس کار آن مانند ساکشن می باشد                                                                  درن کمک به تخلیه ی خون ،ترشحات و هوا از احیه ی عمل به ممنظور از بین بردن فضای مرده و تسریع در جوش خوردن دولبه زخم و در نتیجه جلو گیری ز تشکیل هماتوم و سرم بعد از عمل جراحی . در پیش گیری از نکروز لبه های زخم –اهش بالقوه آلودگی زخم و کاهش درد بعد از عمل و به حد اقل رساندن اسکار نقش اساسی دارد.     انواع درن به طورعمده: —ACTIVE DRAIN: هموواک : اعمال جراحی ارتوپدی –اعصاب –ماستکتومی چست تیوب: جراحی های رو قفسه ی سینه   —PASSIVE DRAIN: …

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری ۱۵اسلاید درن وسیله ای جهت تخلیه ی ترشحات در انواع جراحی و اساس کار آن مانند ساکشن می باشد                                                                  درن کمک به تخلیه ی خون ،ترشحات و هوا از احیه ی عمل به ممنظور از بین بردن فضای مرده و تسریع در جوش خوردن دولبه زخم و در نتیجه جلو گیری ز تشکیل هماتوم و سرم بعد از عمل جراحی . در پیش گیری از نکروز لبه های زخم –اهش بالقوه آلودگی زخم و کاهش درد بعد از عمل و به حد اقل رساندن اسکار نقش اساسی دارد.     انواع درن به طورعمده: —ACTIVE DRAIN: هموواک : اعمال جراحی ارتوپدی –اعصاب –ماستکتومی چست تیوب: جراحی های رو قفسه ی سینه   —PASSIVE DRAIN: …

علوم پزشکی

پاورپوینت انواع درن ها و مراقبت های پرستاری,پاورپوینت انواع درن ها ,پاورپوینت درن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.