پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها    29اسلاید   مسمومیت ها یکی ازعلل شایع مراجعه به اورژانس سم : هر ماده ای که مصرف آن برای بدن آسیب رسان باشد .   علل مسمومیت : ۱- عمدی (بیشتر در بزرگسالان )                                           2- اتفاقی (در اطفال و سالمندان ) راههای ورود سم به بدن : ۱- خوراکی (بسیاری از مواد شیمیایی خانگی و صنعتی ،داروها، محصولات نفتی ،سموم کشاورزی) ۲- تزریقی : (داروهای مخدر و غیر مجاز ، سو ءمصرف داروهای آرامبخش ) ۳- پوستی (جذب پوستی سموم کشاورزی ) ۴- استنشاقی (جذب به صورت گاز،اسپری ،وبخارات از راه تنفس)   …

پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها    29اسلاید   مسمومیت ها یکی ازعلل شایع مراجعه به اورژانس سم : هر ماده ای که مصرف آن برای بدن آسیب رسان باشد .   علل مسمومیت : ۱- عمدی (بیشتر در بزرگسالان )                                           2- اتفاقی (در اطفال و سالمندان ) راههای ورود سم به بدن : ۱- خوراکی (بسیاری از مواد شیمیایی خانگی و صنعتی ،داروها، محصولات نفتی ،سموم کشاورزی) ۲- تزریقی : (داروهای مخدر و غیر مجاز ، سو ءمصرف داروهای آرامبخش ) ۳- پوستی (جذب پوستی سموم کشاورزی ) ۴- استنشاقی (جذب به صورت گاز،اسپری ،وبخارات از راه تنفس)   …

پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها    29اسلاید   مسمومیت ها یکی ازعلل شایع مراجعه به اورژانس سم : هر ماده ای که مصرف آن برای بدن آسیب رسان باشد .   علل مسمومیت : ۱- عمدی (بیشتر در بزرگسالان )                                           2- اتفاقی (در اطفال و سالمندان ) راههای ورود سم به بدن : ۱- خوراکی (بسیاری از مواد شیمیایی خانگی و صنعتی ،داروها، محصولات نفتی ،سموم کشاورزی) ۲- تزریقی : (داروهای مخدر و غیر مجاز ، سو ءمصرف داروهای آرامبخش ) ۳- پوستی (جذب پوستی سموم کشاورزی ) ۴- استنشاقی (جذب به صورت گاز،اسپری ،وبخارات از راه تنفس)   …

علوم پزشکی

پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها ,پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها ,پاورپوینت مصرف بیش از حد داروها

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.