پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن  12 اسلاید

پاورپوینت ایستادن و راه رفتن ۱۲ اسلاید

ایستادن و راه رفتن
•نادرست ایستادن سبب می شود که سر آویزان شده و بدن منقبض گردد . انسان در چنین شرایطی ازاعتماد به نفس کمتری برخوردار می باشد و در زندگی احساس نا امنی وحقارت می کند. حال آنکه اگر صاف بایستیم اعتماد به نفس را در سراسر زند گی به همراه خواهیم داشت….

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.