پاورپوینت بازارایابی اینترنتی

پاورپوینت بازارایابی اینترنتی

پاورپوینت بازارایابی اینترنتی

پاورپوینت بازارایابی اینترنتی

پاورپوینت بازارایابی اینترنتی  در ۲۶ اسلاید مربروطه به رشته مهندسی فناوری اطلاعات مفید برای سایر رشته ها
 
بازاریابی یامارکتینگ(بهانگلیسی:(Marketing:بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف میشود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام میکنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهمنیاز،خواسته،تقاضا،کالا،مبادله،معاملهوبازاررا بررسی…

کامپیوتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.