پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی

پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی

پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی


پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی  در فرمت پاورپوینت . 28 اسلاید قابل ویرایش   هیچ  کس نمی ‌تواند  و نباید مدعی  شود که  شیم ی  ‌درمان ی  آخر خط است. این واژه در حقیقت همان دارو  درمان ی  است که همه ما یک بار آن را در  زندگ ی  تجربه  م ی  ‌کنیم ، با این تفاوت که امروزه  شیم ی  ‌درمان ی  صرفا  برا ی  درمان سرطان به کار  م ی  ‌رود  و بایدها و  نبایدهای ی  دارد که در صورت رعایت نکردنشان،  عوارض ی  سخت‌تر از  سهل‌انگار ی  درباره دیگر داروها را تجربه  م ی  ‌کنیم دکتر پدرام فدو ی ، سرطان‌شناس در خصوص دردناک‌ بودن شیم ی  ‌درمان ی  اطمینان م ی  ‌دهد: مصرف این داروها به هیچ وجه درد ندارد، اما اگر هنگام تزریق دارو داخل رگ، آن را به اشتباه زیر‌پوست تزریق کنند، محل تزریق بشدت متورم و دردناک خواهد شد .   …

پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی


پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی  در فرمت پاورپوینت . 28 اسلاید قابل ویرایش   هیچ  کس نمی ‌تواند  و نباید مدعی  شود که  شیم ی  ‌درمان ی  آخر خط است. این واژه در حقیقت همان دارو  درمان ی  است که همه ما یک بار آن را در  زندگ ی  تجربه  م ی  ‌کنیم ، با این تفاوت که امروزه  شیم ی  ‌درمان ی  صرفا  برا ی  درمان سرطان به کار  م ی  ‌رود  و بایدها و  نبایدهای ی  دارد که در صورت رعایت نکردنشان،  عوارض ی  سخت‌تر از  سهل‌انگار ی  درباره دیگر داروها را تجربه  م ی  ‌کنیم دکتر پدرام فدو ی ، سرطان‌شناس در خصوص دردناک‌ بودن شیم ی  ‌درمان ی  اطمینان م ی  ‌دهد: مصرف این داروها به هیچ وجه درد ندارد، اما اگر هنگام تزریق دارو داخل رگ، آن را به اشتباه زیر‌پوست تزریق کنند، محل تزریق بشدت متورم و دردناک خواهد شد .   …

پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی


پاورپوینت با عنوان بایدها و نبایدهای بعد از شیمی درمانی  در فرمت پاورپوینت . 28 اسلاید قابل ویرایش   هیچ  کس نمی ‌تواند  و نباید مدعی  شود که  شیم ی  ‌درمان ی  آخر خط است. این واژه در حقیقت همان دارو  درمان ی  است که همه ما یک بار آن را در  زندگ ی  تجربه  م ی  ‌کنیم ، با این تفاوت که امروزه  شیم ی  ‌درمان ی  صرفا  برا ی  درمان سرطان به کار  م ی  ‌رود  و بایدها و  نبایدهای ی  دارد که در صورت رعایت نکردنشان،  عوارض ی  سخت‌تر از  سهل‌انگار ی  درباره دیگر داروها را تجربه  م ی  ‌کنیم دکتر پدرام فدو ی ، سرطان‌شناس در خصوص دردناک‌ بودن شیم ی  ‌درمان ی  اطمینان م ی  ‌دهد: مصرف این داروها به هیچ وجه درد ندارد، اما اگر هنگام تزریق دارو داخل رگ، آن را به اشتباه زیر‌پوست تزریق کنند، محل تزریق بشدت متورم و دردناک خواهد شد .   …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت شیمی درمانی , دانلود پاورپوینت درباره شیمی درمانی , دانلود پاورپوینت شیمی درمانی , پاورپوینت شیمی درمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.