پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی

پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی

پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی


پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی   در فرمت پاورپوینت . 181 اسلاید قابل ویرایش   انواع مالیات:۱- مالیاتهای مستقیم الف) مالیات بر دارایی، مانند: ۱. مالیات بر ارث ۲. حق تمبر  ب) مالیات بردرآمد ، مانند: ۱. مالیات بردرآمد املاک ۲. مالیات بردرآمد حقوق ۳. مالیات بردرآمد مشاغل ۴. مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی۵. مالیات بردرآمد اتفاقی ۲-مالیاتهای غیرمستقیمالف) مالیات بر واردات، مانند: ۱. حقوق گمرکی ۲. سود بازرگانی۳. مالیات بر واردات اتومبیل  ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: ۱. مالیات نوشابه‌های غیرالکلی۲. مالیات بر فروش سیگار ۳. مالیات اتومبیل ۴. مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۵. مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۶. مالیات نقل و انتقال اتومبیل ۷. مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار و خدمات مخابرات بین المللی ۸. مالیات نوار ضبط صوت و تصویر ۹. مالیات فروش خاویار. …

پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی


پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی   در فرمت پاورپوینت . 181 اسلاید قابل ویرایش   انواع مالیات:۱- مالیاتهای مستقیم الف) مالیات بر دارایی، مانند: ۱. مالیات بر ارث ۲. حق تمبر  ب) مالیات بردرآمد ، مانند: ۱. مالیات بردرآمد املاک ۲. مالیات بردرآمد حقوق ۳. مالیات بردرآمد مشاغل ۴. مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی۵. مالیات بردرآمد اتفاقی ۲-مالیاتهای غیرمستقیمالف) مالیات بر واردات، مانند: ۱. حقوق گمرکی ۲. سود بازرگانی۳. مالیات بر واردات اتومبیل  ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: ۱. مالیات نوشابه‌های غیرالکلی۲. مالیات بر فروش سیگار ۳. مالیات اتومبیل ۴. مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۵. مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۶. مالیات نقل و انتقال اتومبیل ۷. مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار و خدمات مخابرات بین المللی ۸. مالیات نوار ضبط صوت و تصویر ۹. مالیات فروش خاویار. …

پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی


پاورپوینت با عنوان حسابداری مالیاتی   در فرمت پاورپوینت . 181 اسلاید قابل ویرایش   انواع مالیات:۱- مالیاتهای مستقیم الف) مالیات بر دارایی، مانند: ۱. مالیات بر ارث ۲. حق تمبر  ب) مالیات بردرآمد ، مانند: ۱. مالیات بردرآمد املاک ۲. مالیات بردرآمد حقوق ۳. مالیات بردرآمد مشاغل ۴. مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی۵. مالیات بردرآمد اتفاقی ۲-مالیاتهای غیرمستقیمالف) مالیات بر واردات، مانند: ۱. حقوق گمرکی ۲. سود بازرگانی۳. مالیات بر واردات اتومبیل  ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: ۱. مالیات نوشابه‌های غیرالکلی۲. مالیات بر فروش سیگار ۳. مالیات اتومبیل ۴. مالیات بر فرآورده‌های نفتی ۵. مالیات تولید الکل طبی و صنعتی ۶. مالیات نقل و انتقال اتومبیل ۷. مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار و خدمات مخابرات بین المللی ۸. مالیات نوار ضبط صوت و تصویر ۹. مالیات فروش خاویار. …

علوم انسانی

دانلود رایگان پاورپوینت حسابداری مالیاتی , دانلود پاورپوینت حسابداری مالیاتی , پاورپوینت حسابداری مالیاتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.