پاورپوینت با عنوان خواص مکانیکی خاک

پاورپوینت با عنوان خواص مکانیکی خاک


۱ فایل پاورپوینت |۵۰ صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت خواص مکانیکی خاک .۱مقاومت برشی .۲اصطکاک .۳چسبندگی این خواص از دو جهت برای عملیات خاک ورزی اهمیت دارند: •عملکرد کششی تراکتور .۱نیروی مورد نیاز برای ادوات خاکورزی قانون موهر •گسیختگی در مواد موقعی رخ می دهد که تنش برشی در صفحه ای خاص از مقاومت برشی ماده بیشتر باشد •مقاومت برشی (S) در هر صفحه ای تابعی از تنش عمودی (s) در ان صفحه است. S=f (s) انواع تست ۳ محوری •زهکشی شده Drained, (d)   مقادیر موثر •زهکشی در مرحله تحکیم Consolidation Undrained , (c-u) مقادیر موثر ub فشار اب موجود در خلل و فرج •زهکشی نشده   Undrained, (u)    u فشار اب موجود در خلل و فرج جمع بندی مقاومت برشی Resistance to shear (shear strength) •مقاومت خاک از طریق همچسبی cohesion و اصطکاک داخلی ایجاد می شود •خاک های رسی اشباع اصطکاک داخلی ندارند •وزن بر روی مقاومت خاک رسی تاثیر ندارد •خاک های شنی چسبندگی ندارند …

فنی و مهندسی

خاک, خواص مکانیکی, مقاومت برشی, اصطکاک, چسبندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.