پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین

پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین


پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در فرمت پاورپوینت . ۴۷ اسلاید قابل ویرایش برای یک زنجیره تامین می بایست جریان های ذیل محاسبه گردد: جریان مواد: زمان Lead Time، ذخیره سازی و …   تولید:  زمانبندی، فرایندهای دسته ایی و پیوسته،زمان تغییر شیفت، مدیریت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سیاست های نگهداری موجودی بازار:  سطح سرویس مشتریان و انتظارات آنان، ذخیره محصول نهایی، ارسال به موقع کالا حمل ونقل: ساده است یا ترکیبی؟، زمان های حمل ونقل، تغییرات، سایز سفارشات کوچک است یا بزرگ؟ شرکت های ثالث:  شرکت های ثالث مواد و قطعات  را تأمین مینمایند؟ جریان اطلاعات:   پیش بینی ها:  تقاضای مشتریان، پیش بینی زنجیره تأمین سفارشات واقعی:  سایز سفارشات و تناوب سفارشدهی، اثر تغییرات فصلی و … پردازش: به صورت اتومایک است یا دستی؟  آیا ERP وجود دارد؟ تشریک اطلاعات ، سفارشات فوری و …   …

پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین


پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در فرمت پاورپوینت . ۴۷ اسلاید قابل ویرایش برای یک زنجیره تامین می بایست جریان های ذیل محاسبه گردد: جریان مواد: زمان Lead Time، ذخیره سازی و …   تولید:  زمانبندی، فرایندهای دسته ایی و پیوسته،زمان تغییر شیفت، مدیریت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سیاست های نگهداری موجودی بازار:  سطح سرویس مشتریان و انتظارات آنان، ذخیره محصول نهایی، ارسال به موقع کالا حمل ونقل: ساده است یا ترکیبی؟، زمان های حمل ونقل، تغییرات، سایز سفارشات کوچک است یا بزرگ؟ شرکت های ثالث:  شرکت های ثالث مواد و قطعات  را تأمین مینمایند؟ جریان اطلاعات:   پیش بینی ها:  تقاضای مشتریان، پیش بینی زنجیره تأمین سفارشات واقعی:  سایز سفارشات و تناوب سفارشدهی، اثر تغییرات فصلی و … پردازش: به صورت اتومایک است یا دستی؟  آیا ERP وجود دارد؟ تشریک اطلاعات ، سفارشات فوری و …   …

پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین


پاورپوینت با عنوان شبیه‌ سازی و کاربرد آن در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در فرمت پاورپوینت . ۴۷ اسلاید قابل ویرایش برای یک زنجیره تامین می بایست جریان های ذیل محاسبه گردد: جریان مواد: زمان Lead Time، ذخیره سازی و …   تولید:  زمانبندی، فرایندهای دسته ایی و پیوسته،زمان تغییر شیفت، مدیریت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سیاست های نگهداری موجودی بازار:  سطح سرویس مشتریان و انتظارات آنان، ذخیره محصول نهایی، ارسال به موقع کالا حمل ونقل: ساده است یا ترکیبی؟، زمان های حمل ونقل، تغییرات، سایز سفارشات کوچک است یا بزرگ؟ شرکت های ثالث:  شرکت های ثالث مواد و قطعات  را تأمین مینمایند؟ جریان اطلاعات:   پیش بینی ها:  تقاضای مشتریان، پیش بینی زنجیره تأمین سفارشات واقعی:  سایز سفارشات و تناوب سفارشدهی، اثر تغییرات فصلی و … پردازش: به صورت اتومایک است یا دستی؟  آیا ERP وجود دارد؟ تشریک اطلاعات ، سفارشات فوری و …   …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت شبیه‌ سازی , دانلود پاورپوینت درباره لجستیک, دانلود پاورپوینت درباره مدیریت زنجیره تأمین , دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیر?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.