پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال شیوه های چندگانه مدولاسیون های دیجیتال برای کاربردهای با نرخ بیتهای بالا نظیر مالتی مدیا نیاز به  شیوه های مدولاسیونی هستیم که بتوانند بطور همزمان(پارالل) جند بیت را ارسال کنند، بطور کلی دو تکنیک وجود دارد: oانواع چند تایی، یا M-Array 4ASK,4-PSK,…   oمدولاسیون های ترکیبی یا Combination Digital Modulation 16QAM,… کاربردها و ویژ گیهای QPSK پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   § QPSK نوع چهارتائی(تربیعی) یا Quadrature PSK   یکی از متداولترین انواع PSK بوده که بسبب حفاظت فوق العآده آن در برابر نویز در کانالهای نویزی کاربرد داشته و از ابتداء پخش DTH برنامه های تلویزیون ماهواره ائی بعنوان فرمت استاندارد DVB-S و نیز ارتباطات زیردریائی مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های این نوع: o هر نمونه با یک کلمه دو ب …

پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال شیوه های چندگانه مدولاسیون های دیجیتال برای کاربردهای با نرخ بیتهای بالا نظیر مالتی مدیا نیاز به  شیوه های مدولاسیونی هستیم که بتوانند بطور همزمان(پارالل) جند بیت را ارسال کنند، بطور کلی دو تکنیک وجود دارد: oانواع چند تایی، یا M-Array 4ASK,4-PSK,…   oمدولاسیون های ترکیبی یا Combination Digital Modulation 16QAM,… کاربردها و ویژ گیهای QPSK پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   § QPSK نوع چهارتائی(تربیعی) یا Quadrature PSK   یکی از متداولترین انواع PSK بوده که بسبب حفاظت فوق العآده آن در برابر نویز در کانالهای نویزی کاربرد داشته و از ابتداء پخش DTH برنامه های تلویزیون ماهواره ائی بعنوان فرمت استاندارد DVB-S و نیز ارتباطات زیردریائی مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های این نوع: o هر نمونه با یک کلمه دو ب …

پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال شیوه های چندگانه مدولاسیون های دیجیتال برای کاربردهای با نرخ بیتهای بالا نظیر مالتی مدیا نیاز به  شیوه های مدولاسیونی هستیم که بتوانند بطور همزمان(پارالل) جند بیت را ارسال کنند، بطور کلی دو تکنیک وجود دارد: oانواع چند تایی، یا M-Array 4ASK,4-PSK,…   oمدولاسیون های ترکیبی یا Combination Digital Modulation 16QAM,… کاربردها و ویژ گیهای QPSK پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال   § QPSK نوع چهارتائی(تربیعی) یا Quadrature PSK   یکی از متداولترین انواع PSK بوده که بسبب حفاظت فوق العآده آن در برابر نویز در کانالهای نویزی کاربرد داشته و از ابتداء پخش DTH برنامه های تلویزیون ماهواره ائی بعنوان فرمت استاندارد DVB-S و نیز ارتباطات زیردریائی مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های این نوع: o هر نمونه با یک کلمه دو ب …

فنی و مهندسی

پاورپوینت با عنوان مدولاسیونهای دیجیتال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.