پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد

پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد

پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد


پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد در فرمت پاورپوینت . 23 اسلاید قابل ویرایش   •مسجدجامع گوهرشادمشهد مسجدی درجنوب بارگاه امام رضا(ع) درشهرمشهداست این مسجد باتوجه به نقشه ساختمانی درزمره ی مساجد ۴ ایوانی است •مسجدگوهرشاددارای یک صحن وسیع و۴ایوان بزرگ در ۴ طرف وتعداد۲۲ غرفه و۶طاق نمادرطرفین ایوان مقصوره و۲۸درورودی ازصحن به طرف شبستان ها و۷شبستان در۴ طرف و۱گنبدفیروز گون وبزرگ و۲مناره درطرفین ایوان قبله است •صحن مسجد تقریبا مربع بوده وازجنوب به شمال در حدود ۵۵ متر واز شرق به غرب در حدود ۵۰ متر است کف صحن اکنون باسنگ های خلج در ابعاد مختلف فرش شده است۰ •ازاره های ان در ۴طرف به ارتفاع ۱/۲۰ سانت باسنگ های مرمر پوشانیده شده وبالای ازاره ها باکاشی های الوان وخوش رنگ مزین گردیده است • •مهم ترین ورودی صحن گوهرشاد به حرم مطهر امام رضا(ع) ازطرف مشرق است که ازطریق دوکفشداری به دورواق دارالحفاظ وداراالسیاده ازبناهای گوهرشاد به حرم منتهی میشود ازجانب شمال غرب به راهروی مدرسه دو دروازانجا به رواق دارالولایه از اماکن متبرکه ی جدیدالاحداث مرتبط اس …

پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد


پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد در فرمت پاورپوینت . 23 اسلاید قابل ویرایش   •مسجدجامع گوهرشادمشهد مسجدی درجنوب بارگاه امام رضا(ع) درشهرمشهداست این مسجد باتوجه به نقشه ساختمانی درزمره ی مساجد ۴ ایوانی است •مسجدگوهرشاددارای یک صحن وسیع و۴ایوان بزرگ در ۴ طرف وتعداد۲۲ غرفه و۶طاق نمادرطرفین ایوان مقصوره و۲۸درورودی ازصحن به طرف شبستان ها و۷شبستان در۴ طرف و۱گنبدفیروز گون وبزرگ و۲مناره درطرفین ایوان قبله است •صحن مسجد تقریبا مربع بوده وازجنوب به شمال در حدود ۵۵ متر واز شرق به غرب در حدود ۵۰ متر است کف صحن اکنون باسنگ های خلج در ابعاد مختلف فرش شده است۰ •ازاره های ان در ۴طرف به ارتفاع ۱/۲۰ سانت باسنگ های مرمر پوشانیده شده وبالای ازاره ها باکاشی های الوان وخوش رنگ مزین گردیده است • •مهم ترین ورودی صحن گوهرشاد به حرم مطهر امام رضا(ع) ازطرف مشرق است که ازطریق دوکفشداری به دورواق دارالحفاظ وداراالسیاده ازبناهای گوهرشاد به حرم منتهی میشود ازجانب شمال غرب به راهروی مدرسه دو دروازانجا به رواق دارالولایه از اماکن متبرکه ی جدیدالاحداث مرتبط اس …

پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد


پاورپوینت با عنوان مسجدجامع گوهرشاد مشهد در فرمت پاورپوینت . 23 اسلاید قابل ویرایش   •مسجدجامع گوهرشادمشهد مسجدی درجنوب بارگاه امام رضا(ع) درشهرمشهداست این مسجد باتوجه به نقشه ساختمانی درزمره ی مساجد ۴ ایوانی است •مسجدگوهرشاددارای یک صحن وسیع و۴ایوان بزرگ در ۴ طرف وتعداد۲۲ غرفه و۶طاق نمادرطرفین ایوان مقصوره و۲۸درورودی ازصحن به طرف شبستان ها و۷شبستان در۴ طرف و۱گنبدفیروز گون وبزرگ و۲مناره درطرفین ایوان قبله است •صحن مسجد تقریبا مربع بوده وازجنوب به شمال در حدود ۵۵ متر واز شرق به غرب در حدود ۵۰ متر است کف صحن اکنون باسنگ های خلج در ابعاد مختلف فرش شده است۰ •ازاره های ان در ۴طرف به ارتفاع ۱/۲۰ سانت باسنگ های مرمر پوشانیده شده وبالای ازاره ها باکاشی های الوان وخوش رنگ مزین گردیده است • •مهم ترین ورودی صحن گوهرشاد به حرم مطهر امام رضا(ع) ازطرف مشرق است که ازطریق دوکفشداری به دورواق دارالحفاظ وداراالسیاده ازبناهای گوهرشاد به حرم منتهی میشود ازجانب شمال غرب به راهروی مدرسه دو دروازانجا به رواق دارالولایه از اماکن متبرکه ی جدیدالاحداث مرتبط اس …

علوم انسانی

پاورپوینت مسجد جامع گوهرشاد مشهد , پاورپوینت مسجد جامع گوهرشاد , دانلود پاورپوینت مسجد گوهرشاد ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.