پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات

پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات

پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات


پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات در فرمت پاورپوینت . 75 اسلاید قابل ویرایش   برای صدها سال پرستاری از سالمندان، بر عهده خانواده ها بود. به دلایل زیرمسئولیت نگهداری از سالمندان به موسسات واگذار شد:  افزایش رشد جمعیت  افزایش جمعیت سالمندان  تغییر سبک های زندگی  تغییر ایدئولوژی و طرز تفکر جامعه  اشتغال زنان در بیرون از خانه  تغییر خانواده ها از شکل گسترده به شکل هسته ای و… اولین موسسات، از نوع مذهبی وخیریه ای بود. در سال ۱۹۳۵ اولین خانه های پرستاری مدرن برای مراقبت از سالمندان در آمریکا شکل گرفت. همچنین تمامی بیمارستان ها موظف به مراقبت از سالمندانی شدند که امکان مراقبت از آنان در منزل وجود نداشت. در طول دهه ۱۹۴۰ تعدادی از ایالت های آمریکا حداقل استانداردهای لازم برای مراقبت های خانه های پرستاری را وضع کردند و اعطای گواهی نامه و مجوز فعالیت به آنها از سوی دولت آغاز شد. در سال ۱۹۶۵ به دنبال آغاز فعالیت سیستم بیمه فدرال(Medicare) صنعت رو به رشد خانه های پرستاری گام بلندی به سوی رشد و تکامل برداشت. …

پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات


پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات در فرمت پاورپوینت . 75 اسلاید قابل ویرایش   برای صدها سال پرستاری از سالمندان، بر عهده خانواده ها بود. به دلایل زیرمسئولیت نگهداری از سالمندان به موسسات واگذار شد:  افزایش رشد جمعیت  افزایش جمعیت سالمندان  تغییر سبک های زندگی  تغییر ایدئولوژی و طرز تفکر جامعه  اشتغال زنان در بیرون از خانه  تغییر خانواده ها از شکل گسترده به شکل هسته ای و… اولین موسسات، از نوع مذهبی وخیریه ای بود. در سال ۱۹۳۵ اولین خانه های پرستاری مدرن برای مراقبت از سالمندان در آمریکا شکل گرفت. همچنین تمامی بیمارستان ها موظف به مراقبت از سالمندانی شدند که امکان مراقبت از آنان در منزل وجود نداشت. در طول دهه ۱۹۴۰ تعدادی از ایالت های آمریکا حداقل استانداردهای لازم برای مراقبت های خانه های پرستاری را وضع کردند و اعطای گواهی نامه و مجوز فعالیت به آنها از سوی دولت آغاز شد. در سال ۱۹۶۵ به دنبال آغاز فعالیت سیستم بیمه فدرال(Medicare) صنعت رو به رشد خانه های پرستاری گام بلندی به سوی رشد و تکامل برداشت. …

پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات


پاورپوینت با عنوان پرستاری از سالمندان و انواع خدمات در فرمت پاورپوینت . 75 اسلاید قابل ویرایش   برای صدها سال پرستاری از سالمندان، بر عهده خانواده ها بود. به دلایل زیرمسئولیت نگهداری از سالمندان به موسسات واگذار شد:  افزایش رشد جمعیت  افزایش جمعیت سالمندان  تغییر سبک های زندگی  تغییر ایدئولوژی و طرز تفکر جامعه  اشتغال زنان در بیرون از خانه  تغییر خانواده ها از شکل گسترده به شکل هسته ای و… اولین موسسات، از نوع مذهبی وخیریه ای بود. در سال ۱۹۳۵ اولین خانه های پرستاری مدرن برای مراقبت از سالمندان در آمریکا شکل گرفت. همچنین تمامی بیمارستان ها موظف به مراقبت از سالمندانی شدند که امکان مراقبت از آنان در منزل وجود نداشت. در طول دهه ۱۹۴۰ تعدادی از ایالت های آمریکا حداقل استانداردهای لازم برای مراقبت های خانه های پرستاری را وضع کردند و اعطای گواهی نامه و مجوز فعالیت به آنها از سوی دولت آغاز شد. در سال ۱۹۶۵ به دنبال آغاز فعالیت سیستم بیمه فدرال(Medicare) صنعت رو به رشد خانه های پرستاری گام بلندی به سوی رشد و تکامل برداشت. …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت پرستاری از سالمندان , دانلود پاورپوینت پرستاری , دانلود پاورپوینت درباره پرستاری , پاورپوینت پرستاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.