پاورپوینت برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد

پاورپوینت برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد

پاورپوینت برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد

برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۷           بخشی از متن فهرست رسالت (mission) دورنما (vision) ارزشها (values) تحلیل محیط داخلی             الف .نقاط قوت              ب. نقات ضعف تحلیل محیط خارجی              الف. فرصتها                ب. تهدیدها موضوعات استراتژیک تحلیل استراتژیک محیط اهداف استراتژی ها شاخصها مقدمه استراتژی به معنی رهبری است و برنامه ریزی استراتژیک، تلاشی است سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان ، نوع فعالیتها و دلیل انجام آن را شکل داده و مسیر می بخشد . فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی و فرصتهای خارجی است باید توجه داشت که هر فرآیند برنامه ریزی …

پاورپوینت برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد

برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۷           بخشی از متن فهرست رسالت (mission) دورنما (vision) ارزشها (values) تحلیل محیط داخلی             الف .نقاط قوت              ب. نقات ضعف تحلیل محیط خارجی              الف. فرصتها                ب. تهدیدها موضوعات استراتژیک تحلیل استراتژیک محیط اهداف استراتژی ها شاخصها مقدمه استراتژی به معنی رهبری است و برنامه ریزی استراتژیک، تلاشی است سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان ، نوع فعالیتها و دلیل انجام آن را شکل داده و مسیر می بخشد . فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی و فرصتهای خارجی است باید توجه داشت که هر فرآیند برنامه ریزی …

پاورپوینت برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد

برنامه استراتژیک بخشهای روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۲۷           بخشی از متن فهرست رسالت (mission) دورنما (vision) ارزشها (values) تحلیل محیط داخلی             الف .نقاط قوت              ب. نقات ضعف تحلیل محیط خارجی              الف. فرصتها                ب. تهدیدها موضوعات استراتژیک تحلیل استراتژیک محیط اهداف استراتژی ها شاخصها مقدمه استراتژی به معنی رهبری است و برنامه ریزی استراتژیک، تلاشی است سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان ، نوع فعالیتها و دلیل انجام آن را شکل داده و مسیر می بخشد . فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی و فرصتهای خارجی است باید توجه داشت که هر فرآیند برنامه ریزی …

عمومی و آزاد

برنامه ,استراتژیک, بخشهای ,روانپزشکی ,بیمارستان ,کارگرنژاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.