پاورپوینت بیش فعالی کودکان

پاورپوینت بیش فعالی کودکان


بیش فعالی کودکان -بین ۵ تا۱۰ درصد کودکان مدرسه رو دارای تحرک بیش از حد هستند. -پسرها بیش از دخترها به این اختلال مبتلا می شوند. -نسبت پسرها به دخترها ۳به ۱ وگاهی تا ۱۰ به ۱ نیز می رسد. -تحرک بیش از حد ناشی از نقص جزیی درکارکرد مغز است. -به نظر می رسد کودکان مبتلا به پرجنب وجوشی دارای مجموعه ای از رفتارهای ناسازگارانه هستند. – کودک مبتلا به تحرک بیش از حد ، بیش ازاندازه ای که با سنش متناسب باشد ”پرفعالیت“ است. …. فرمت فایل پاور پوینت ۱۹ صفحه …


بیش فعالی کودکان -بین ۵ تا۱۰ درصد کودکان مدرسه رو دارای تحرک بیش از حد هستند. -پسرها بیش از دخترها به این اختلال مبتلا می شوند. -نسبت پسرها به دخترها ۳به ۱ وگاهی تا ۱۰ به ۱ نیز می رسد. -تحرک بیش از حد ناشی از نقص جزیی درکارکرد مغز است. -به نظر می رسد کودکان مبتلا به پرجنب وجوشی دارای مجموعه ای از رفتارهای ناسازگارانه هستند. – کودک مبتلا به تحرک بیش از حد ، بیش ازاندازه ای که با سنش متناسب باشد ”پرفعالیت“ است. …. فرمت فایل پاور پوینت ۱۹ صفحه …


بیش فعالی کودکان -بین ۵ تا۱۰ درصد کودکان مدرسه رو دارای تحرک بیش از حد هستند. -پسرها بیش از دخترها به این اختلال مبتلا می شوند. -نسبت پسرها به دخترها ۳به ۱ وگاهی تا ۱۰ به ۱ نیز می رسد. -تحرک بیش از حد ناشی از نقص جزیی درکارکرد مغز است. -به نظر می رسد کودکان مبتلا به پرجنب وجوشی دارای مجموعه ای از رفتارهای ناسازگارانه هستند. – کودک مبتلا به تحرک بیش از حد ، بیش ازاندازه ای که با سنش متناسب باشد ”پرفعالیت“ است. …. فرمت فایل پاور پوینت ۱۹ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاورپوینت , بیش فعالی , کودکان , تحرک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.