پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی

پاورپوینت بیماریهای ریوی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰۸                 بیماری های تحدیدی ریه بیماری های تحدیدی ریه – بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد . ، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است . نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد: اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای عمل به صورت دمهای آهنگری گرفتار می کنند(مانند چاقی شدید، کیفواسکولیوز و اختلالات عصبی عضلانی مانند سندرم گیلن باره (فصل ۲۳) که عضلات تنفسی حاد را متاثر می کنند ۲- بیماریهای حاد یا مزمن بینابینی ریه . بیماری تحدیدی حاد کلاسیک ، سندرم زجر تنفسی بزرگسالان ( ARDS ) است . بیماری های مزمن تحدیدی مشتمل هستند بر پنوموکونیوزها . سارکوییدوز و فیبروز ریوی نهانزاد ( IPE …

پاورپوینت بیماریهای ریوی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰۸                 بیماری های تحدیدی ریه بیماری های تحدیدی ریه – بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد . ، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است . نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد: اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای عمل به صورت دمهای آهنگری گرفتار می کنند(مانند چاقی شدید، کیفواسکولیوز و اختلالات عصبی عضلانی مانند سندرم گیلن باره (فصل ۲۳) که عضلات تنفسی حاد را متاثر می کنند ۲- بیماریهای حاد یا مزمن بینابینی ریه . بیماری تحدیدی حاد کلاسیک ، سندرم زجر تنفسی بزرگسالان ( ARDS ) است . بیماری های مزمن تحدیدی مشتمل هستند بر پنوموکونیوزها . سارکوییدوز و فیبروز ریوی نهانزاد ( IPE …

پاورپوینت بیماریهای ریوی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰۸                 بیماری های تحدیدی ریه بیماری های تحدیدی ریه – بیماری تحدیدی که با کاهش انبساط پارانشیم ریه به همراه کاهش ظرفیت تام ریه مشخص می گردد . ، FVC کاهش یافته و میزان جریان بازدمی طبیعی یا به تناسب کاهش یافته است بنابراین نسبت FVC , FEV1 نزدیک به طبیعی است . نقص تحدیدی در دو وضعیت عمومی روی می دهد: اختلالات خارج ریوی که توانایی دیواره قفسه سینه را برای عمل به صورت دمهای آهنگری گرفتار می کنند(مانند چاقی شدید، کیفواسکولیوز و اختلالات عصبی عضلانی مانند سندرم گیلن باره (فصل ۲۳) که عضلات تنفسی حاد را متاثر می کنند ۲- بیماریهای حاد یا مزمن بینابینی ریه . بیماری تحدیدی حاد کلاسیک ، سندرم زجر تنفسی بزرگسالان ( ARDS ) است . بیماری های مزمن تحدیدی مشتمل هستند بر پنوموکونیوزها . سارکوییدوز و فیبروز ریوی نهانزاد ( IPE …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,بیماریهای ,ریوی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.