پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته – استعاره های جدید

پاورپوینت تئوری مدیریت پیشرفته – استعاره های جدید

 


نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان: استعاره های سازمانی استعاره ماشین استعاره موجود زنده استعاره فرهنگ استعاره پرده نقاشی استعاره های سازمان: استعاره از طریق مطرح کردن نوعی همانندی بین دو پدیده ای که شما نمی توانید به طورطبیعی آنها را معادل فرض کنید،شما را به کشف نقاط مشترک بین پدیده مورد بررسی و پدیده ای که بهتر آن را می شناسید تشویق میکند. نکته: در زمینه استعاره سازمان به مثابه موجود زنده،درک و تایید این نکته که گونه های مختلف سازمان ها با محیط های مختلف سازگار …

پاسخی بگذارید