پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵             Categories of loading گروه های بار گذاری الف ) بارگذاری عمومی: بارهایی هستند که به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد می شوند . مثال :فشار های داخلی و خارجی مانند فشار سرویس بار های ناشی از گشتاور مانند باد و زلزله ب ) بارهای موضعی : بارهایی هستند که از اتصالات خارجی مانند  لو له ها و عیره نتیجه می شوند .  مثال : بار های پیچشی- بار های برشی …

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵             Categories of loading گروه های بار گذاری الف ) بارگذاری عمومی: بارهایی هستند که به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد می شوند . مثال :فشار های داخلی و خارجی مانند فشار سرویس بار های ناشی از گشتاور مانند باد و زلزله ب ) بارهای موضعی : بارهایی هستند که از اتصالات خارجی مانند  لو له ها و عیره نتیجه می شوند .  مثال : بار های پیچشی- بار های برشی …

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن

پاورپوینت تاثیر نیروی باد در طراحی مخازن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۵             Categories of loading گروه های بار گذاری الف ) بارگذاری عمومی: بارهایی هستند که به صورت مداوم بر سطح مقطع مخزن وارد می شوند . مثال :فشار های داخلی و خارجی مانند فشار سرویس بار های ناشی از گشتاور مانند باد و زلزله ب ) بارهای موضعی : بارهایی هستند که از اتصالات خارجی مانند  لو له ها و عیره نتیجه می شوند .  مثال : بار های پیچشی- بار های برشی …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,تاثیر ,نیروی ,باد ,در ,طراحی ,مخازن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.