پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید   15اسلاید فناوری اطلاعات و تولید چرخه از مشتری تا مشتری مشتری: بازاریابی و دریافت نیاز مشتری تحلیل نیاز و استخراج مشخصات فنی محصول عملیات مهندسی ساخت محصول حمل و تحویل   فناوری اطلاعات در طراحی و آنالیز محصول : •  طراحی به کمک کامپیوتر CAD •   استفاده از سیستم های اطلاعاتی وهوش مصنوعی در طراحی (که نقش انسان را کم رنگ می کند ) • شبیه سازی، تجزیه و تحلیل و تست محصول به کمک کامپیوتر CAT •   طراحی مشترک مبتنی بر شبکه های ارتباطی …

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید   15اسلاید فناوری اطلاعات و تولید چرخه از مشتری تا مشتری مشتری: بازاریابی و دریافت نیاز مشتری تحلیل نیاز و استخراج مشخصات فنی محصول عملیات مهندسی ساخت محصول حمل و تحویل   فناوری اطلاعات در طراحی و آنالیز محصول : •  طراحی به کمک کامپیوتر CAD •   استفاده از سیستم های اطلاعاتی وهوش مصنوعی در طراحی (که نقش انسان را کم رنگ می کند ) • شبیه سازی، تجزیه و تحلیل و تست محصول به کمک کامپیوتر CAT •   طراحی مشترک مبتنی بر شبکه های ارتباطی …

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید   15اسلاید فناوری اطلاعات و تولید چرخه از مشتری تا مشتری مشتری: بازاریابی و دریافت نیاز مشتری تحلیل نیاز و استخراج مشخصات فنی محصول عملیات مهندسی ساخت محصول حمل و تحویل   فناوری اطلاعات در طراحی و آنالیز محصول : •  طراحی به کمک کامپیوتر CAD •   استفاده از سیستم های اطلاعاتی وهوش مصنوعی در طراحی (که نقش انسان را کم رنگ می کند ) • شبیه سازی، تجزیه و تحلیل و تست محصول به کمک کامپیوتر CAT •   طراحی مشترک مبتنی بر شبکه های ارتباطی …

فنی و مهندسی

پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر تولید,پاورپوینت تفناوری اطلاعات ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.