پاورپوینت تب درکودکان

پاورپوینت تب درکودکان

پاورپوینت تب درکودکان


پاورپوینت تب درکودکان     31اسلاید   تب افزایش کنترل یافته در دمای بدن بالاتر از مقادیر نرمال برای هر فردی می باشد نورونهای حساس به حرارت تب در ناحیه پره اوپتیک، هیپوتالاموس قدامی وجود دارند. درجه حرارت در اثر:   افزایش یا کاهش تعریق کاهش مایعات بدن هوای گرم و سرد ورود آنتی ژن به بدن و… تغییر می کند     عوامل تب زا: ۱- پیروژن داخلی شامل:  IL 6, IL1  TNFα INFβ,γ سلولهای التهابی باعث تحریک پروستا گلاندین E2می شوند. ۲- پیروژنهای خارجی شامل: میکروبها سموم میکروبها داروها     …

پاورپوینت تب درکودکان


پاورپوینت تب درکودکان     31اسلاید   تب افزایش کنترل یافته در دمای بدن بالاتر از مقادیر نرمال برای هر فردی می باشد نورونهای حساس به حرارت تب در ناحیه پره اوپتیک، هیپوتالاموس قدامی وجود دارند. درجه حرارت در اثر:   افزایش یا کاهش تعریق کاهش مایعات بدن هوای گرم و سرد ورود آنتی ژن به بدن و… تغییر می کند     عوامل تب زا: ۱- پیروژن داخلی شامل:  IL 6, IL1  TNFα INFβ,γ سلولهای التهابی باعث تحریک پروستا گلاندین E2می شوند. ۲- پیروژنهای خارجی شامل: میکروبها سموم میکروبها داروها     …

پاورپوینت تب درکودکان


پاورپوینت تب درکودکان     31اسلاید   تب افزایش کنترل یافته در دمای بدن بالاتر از مقادیر نرمال برای هر فردی می باشد نورونهای حساس به حرارت تب در ناحیه پره اوپتیک، هیپوتالاموس قدامی وجود دارند. درجه حرارت در اثر:   افزایش یا کاهش تعریق کاهش مایعات بدن هوای گرم و سرد ورود آنتی ژن به بدن و… تغییر می کند     عوامل تب زا: ۱- پیروژن داخلی شامل:  IL 6, IL1  TNFα INFβ,γ سلولهای التهابی باعث تحریک پروستا گلاندین E2می شوند. ۲- پیروژنهای خارجی شامل: میکروبها سموم میکروبها داروها     …

علوم پزشکی

پاورپوینت تب درکودکان,پاورپوینت تب ,پاورپوینت تب کودک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.