پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۵              مقدمه‌ای بر امضا رمز امضارمز در ۱۹۹۷ توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای دیجیتال در یک گام منطقی تلاش می‌نماید تا هزینه محاسبات و سربار ارتباطی را کاهش دهد. در یکی از طرحهای امضارمزی مبتنی بر خم بیضوی که توسط Zheng پیشنهاد شد، بار محاسباتی در حدود ۵۸% و تعداد بیتهای لازم برای ارسال در حدود ۴۰% نسبت به طرحهای امضا-سپس-رمز مبتنی بر خم بیضوی کاهش یافت .   هر طرح امضارمز می‌بایست واجد ویژگیهای درستی، کارایی و امنیت باشد. در مقوله امنیت، ویژگیهای اصلی موردنظر عبارتند از :   محرمانگی: بدون داشتن کلید خصوصی بلند مدت فرستنده یا گیرنده، دستیابی به اطلاعات جزئی درباره متن امضارمز شده برای حمله کننده از لحاظ محاسباتی غیر ممکن باشد .   جعل‌ناپذیری: تهیه امضارمز جعلی که توسط الگوریتم بازگشایی امضارمز قابل تایید باشد، از لحاظ محاسباتی برای حمله کننده غیرممکن باشد .   انکارناپذیری: فرستنده نتوا …

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۵              مقدمه‌ای بر امضا رمز امضارمز در ۱۹۹۷ توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای دیجیتال در یک گام منطقی تلاش می‌نماید تا هزینه محاسبات و سربار ارتباطی را کاهش دهد. در یکی از طرحهای امضارمزی مبتنی بر خم بیضوی که توسط Zheng پیشنهاد شد، بار محاسباتی در حدود ۵۸% و تعداد بیتهای لازم برای ارسال در حدود ۴۰% نسبت به طرحهای امضا-سپس-رمز مبتنی بر خم بیضوی کاهش یافت .   هر طرح امضارمز می‌بایست واجد ویژگیهای درستی، کارایی و امنیت باشد. در مقوله امنیت، ویژگیهای اصلی موردنظر عبارتند از :   محرمانگی: بدون داشتن کلید خصوصی بلند مدت فرستنده یا گیرنده، دستیابی به اطلاعات جزئی درباره متن امضارمز شده برای حمله کننده از لحاظ محاسباتی غیر ممکن باشد .   جعل‌ناپذیری: تهیه امضارمز جعلی که توسط الگوریتم بازگشایی امضارمز قابل تایید باشد، از لحاظ محاسباتی برای حمله کننده غیرممکن باشد .   انکارناپذیری: فرستنده نتوا …

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز

پاورپوینت تحلیل یک طرح جدید امضا رمز فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۵              مقدمه‌ای بر امضا رمز امضارمز در ۱۹۹۷ توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای دیجیتال در یک گام منطقی تلاش می‌نماید تا هزینه محاسبات و سربار ارتباطی را کاهش دهد. در یکی از طرحهای امضارمزی مبتنی بر خم بیضوی که توسط Zheng پیشنهاد شد، بار محاسباتی در حدود ۵۸% و تعداد بیتهای لازم برای ارسال در حدود ۴۰% نسبت به طرحهای امضا-سپس-رمز مبتنی بر خم بیضوی کاهش یافت .   هر طرح امضارمز می‌بایست واجد ویژگیهای درستی، کارایی و امنیت باشد. در مقوله امنیت، ویژگیهای اصلی موردنظر عبارتند از :   محرمانگی: بدون داشتن کلید خصوصی بلند مدت فرستنده یا گیرنده، دستیابی به اطلاعات جزئی درباره متن امضارمز شده برای حمله کننده از لحاظ محاسباتی غیر ممکن باشد .   جعل‌ناپذیری: تهیه امضارمز جعلی که توسط الگوریتم بازگشایی امضارمز قابل تایید باشد، از لحاظ محاسباتی برای حمله کننده غیرممکن باشد .   انکارناپذیری: فرستنده نتوا …

عمومی و آزاد

پاورپوینت ,تحلیل ,یک ,طرح ,جدید ,امضا ,رمز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.