پاورپوینت تدوین برنامه سالانه

پاورپوینت تدوین برنامه سالانه


پاورپوینت تدوین برنامه سالانه مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برنامه سالانه ی خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند. …   فرمت فایل پاورپوینت ۲۷ صفحه …


پاورپوینت تدوین برنامه سالانه مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برنامه سالانه ی خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند. …   فرمت فایل پاورپوینت ۲۷ صفحه …


پاورپوینت تدوین برنامه سالانه مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اولیای دانش آموزان برنامه سالانه ی خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند. …   فرمت فایل پاورپوینت ۲۷ صفحه …

کتاب ، جزوه

پاورپوینت , تدوین , برنامه , سالانه , آموزش , پرورش

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.