پاورپوینت تست نئو

پاورپوینت تست نئو

پاورپوینت تست نئو   12اسلاید   N بی ثباتی هیجانی  neuroticism N بی ثباتی هیجانی :   ارتباط مستقیمی با سلامت روانی دارد. ناراحتی های هیجانی، احساسات منفی مثل ترس غم برانگیختگی خشم احساس گناه احساس کلافگی دائم می باشد.زن و مردی که دارای N بالا هستند دارای باورهای غیر منطقی قدرت کمتر در کنترل تکانه ها و درجه انطباق موفق تر با دیگران و فشار روانی می باشند.در این تست N بیشتر شاخص آسیب است در مقیاس دیگر شما به اون شکل آسیب نمی بینید . به طور کلی ناتوانی در برابر تکانه ها و تمایلات نشاندهنده N بالا در افراد بالغ است     کسی که N بالا ندارد شخصیت بهنجاری دارد-کلاً کسی که در Neo نمره N بالا دارد در معرض اختلالات روانپزشکی قرار دارد در مواردی نمره های N بالا است بدون اینکه اختلال روانپزشکی خاص داشته باشد . به طور کلی افرادی که نمره های پائین در N می گیرند از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می روند که معمولاً آرام دارای خلق یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون آشفته شدن و مشکلات  رفتاری با موفقیت ها …

پاورپوینت تست نئو   12اسلاید   N بی ثباتی هیجانی  neuroticism N بی ثباتی هیجانی :   ارتباط مستقیمی با سلامت روانی دارد. ناراحتی های هیجانی، احساسات منفی مثل ترس غم برانگیختگی خشم احساس گناه احساس کلافگی دائم می باشد.زن و مردی که دارای N بالا هستند دارای باورهای غیر منطقی قدرت کمتر در کنترل تکانه ها و درجه انطباق موفق تر با دیگران و فشار روانی می باشند.در این تست N بیشتر شاخص آسیب است در مقیاس دیگر شما به اون شکل آسیب نمی بینید . به طور کلی ناتوانی در برابر تکانه ها و تمایلات نشاندهنده N بالا در افراد بالغ است     کسی که N بالا ندارد شخصیت بهنجاری دارد-کلاً کسی که در Neo نمره N بالا دارد در معرض اختلالات روانپزشکی قرار دارد در مواردی نمره های N بالا است بدون اینکه اختلال روانپزشکی خاص داشته باشد . به طور کلی افرادی که نمره های پائین در N می گیرند از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می روند که معمولاً آرام دارای خلق یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون آشفته شدن و مشکلات  رفتاری با موفقیت ها …

پاورپوینت تست نئو   12اسلاید   N بی ثباتی هیجانی  neuroticism N بی ثباتی هیجانی :   ارتباط مستقیمی با سلامت روانی دارد. ناراحتی های هیجانی، احساسات منفی مثل ترس غم برانگیختگی خشم احساس گناه احساس کلافگی دائم می باشد.زن و مردی که دارای N بالا هستند دارای باورهای غیر منطقی قدرت کمتر در کنترل تکانه ها و درجه انطباق موفق تر با دیگران و فشار روانی می باشند.در این تست N بیشتر شاخص آسیب است در مقیاس دیگر شما به اون شکل آسیب نمی بینید . به طور کلی ناتوانی در برابر تکانه ها و تمایلات نشاندهنده N بالا در افراد بالغ است     کسی که N بالا ندارد شخصیت بهنجاری دارد-کلاً کسی که در Neo نمره N بالا دارد در معرض اختلالات روانپزشکی قرار دارد در مواردی نمره های N بالا است بدون اینکه اختلال روانپزشکی خاص داشته باشد . به طور کلی افرادی که نمره های پائین در N می گیرند از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می روند که معمولاً آرام دارای خلق یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون آشفته شدن و مشکلات  رفتاری با موفقیت ها …

علوم انسانی

پاورپوینت تست نئو,پاورپوینت نئو,تست نئو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.