پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری


 پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری    23اسلاید •با افزایش دیابت در زنان جوان ، میزان حاملگی های کمپلیکه با عوارض دیابت نیز شیوع بیشتری یافته است . •دیابت دارای عوارض مهم مادری و جنینی است .   •   عوارض جنینی دیابت در حاملگی : •اختلال رشد جنین •زایمان زودرس •ماکروزومی •مرده زایی •مرگ پره ناتال •هیدرآمنیوس •فتال اورگانومگالی (هپاتومگالی ، کاردیومگالی) •تروماهای زایمان مادری وجنین •سزارین •سندرم دیسترس تنفسی ومتابولیک نوزاد (هیپوگلیسمی ، هیپربیلی روبین ، هیپوکلسیمی ، پلی سیستمی ) •ویژگیهای ارثی دیابت •       …

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری


 پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری    23اسلاید •با افزایش دیابت در زنان جوان ، میزان حاملگی های کمپلیکه با عوارض دیابت نیز شیوع بیشتری یافته است . •دیابت دارای عوارض مهم مادری و جنینی است .   •   عوارض جنینی دیابت در حاملگی : •اختلال رشد جنین •زایمان زودرس •ماکروزومی •مرده زایی •مرگ پره ناتال •هیدرآمنیوس •فتال اورگانومگالی (هپاتومگالی ، کاردیومگالی) •تروماهای زایمان مادری وجنین •سزارین •سندرم دیسترس تنفسی ومتابولیک نوزاد (هیپوگلیسمی ، هیپربیلی روبین ، هیپوکلسیمی ، پلی سیستمی ) •ویژگیهای ارثی دیابت •       …

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری


 پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری    23اسلاید •با افزایش دیابت در زنان جوان ، میزان حاملگی های کمپلیکه با عوارض دیابت نیز شیوع بیشتری یافته است . •دیابت دارای عوارض مهم مادری و جنینی است .   •   عوارض جنینی دیابت در حاملگی : •اختلال رشد جنین •زایمان زودرس •ماکروزومی •مرده زایی •مرگ پره ناتال •هیدرآمنیوس •فتال اورگانومگالی (هپاتومگالی ، کاردیومگالی) •تروماهای زایمان مادری وجنین •سزارین •سندرم دیسترس تنفسی ومتابولیک نوزاد (هیپوگلیسمی ، هیپربیلی روبین ، هیپوکلسیمی ، پلی سیستمی ) •ویژگیهای ارثی دیابت •       …

علوم پزشکی

پاورپوینت دیابت بارداری ,دانلود پاورپوینت دیابتپاورپوینت دیابت ,پاورپوینت بارداری , بارداری ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.