پاورپوینت تظاهرات اصلی بیماری های قلبی عروقی

پاورپوینت تظاهرات اصلی بیماری های قلبی عروقی


  پاورپوینت تظاهرات اصلی بیماری های قلبی عروقی   81اسلاید   شایع ترین علامت بیماریهای قلبی و عروقی     دردسینه             است بیماری های تهدید کننده حیات که ممکن است با درد سینه تظاهر کنند: .iسندرم های کرونری حاد .iiآمبولی ریوی .iiiدایسکشن آئورت .ivپنوموتوراکس خود به خودی ( ACS) علائم سندرم های کرونری حاد •Retrosternal chest pressure •Aching •Dyspnea •Burning •Heaviness •Chocking •Levin’s Sign Angina equivalents Nausea and Vomiting Belching Hiccup Dizziness syncopy …

علوم پزشکی

پاورپوینت تظاهرات بیماری های قلبی,پاورپوینت تظاهرات اصلی بیماری های قلبی عروقی,پاورپوینت بیماری قلبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.