پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان

پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان

پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان


پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان     15اسلایدهمراه باتصویر تغییرات بعد از زایمان    ارگان های تولید مثلی پس از زایمان جهت برگشت به اندازه و شرایط پیش از حاملگی تغییر میکنند. این تغییر برگشت پذیری  Involution  نام دارد. این فرآیند با انقباضات عضلات رحم پس از جداشدگی جفت آغاز می شود.   رحم برگشتن رحم به اندازه و وزن قبل از بارداری علت اولیه ی برگشت پذیری ß  افت ناگهانی سطوح استروژن و پروژسترون ß  تحریک آزادسازی آنزیم پروتئولیتیک در بافت آندومتر عوامل موثر بر کندی برگشت پذیری: خروج ناکامل جفت و غشاها لیبر طولانی بیهوشی عوامل تسریع کننده ی برگشت پذیری زایمان یا لیبر بدون عارضه شیردهی از پستان تحرک سریع و مکرر نارسایی رحم جهت بازگشت به اندازه ی اولیه  ß  subinvoultion              …

پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان


پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان     15اسلایدهمراه باتصویر تغییرات بعد از زایمان    ارگان های تولید مثلی پس از زایمان جهت برگشت به اندازه و شرایط پیش از حاملگی تغییر میکنند. این تغییر برگشت پذیری  Involution  نام دارد. این فرآیند با انقباضات عضلات رحم پس از جداشدگی جفت آغاز می شود.   رحم برگشتن رحم به اندازه و وزن قبل از بارداری علت اولیه ی برگشت پذیری ß  افت ناگهانی سطوح استروژن و پروژسترون ß  تحریک آزادسازی آنزیم پروتئولیتیک در بافت آندومتر عوامل موثر بر کندی برگشت پذیری: خروج ناکامل جفت و غشاها لیبر طولانی بیهوشی عوامل تسریع کننده ی برگشت پذیری زایمان یا لیبر بدون عارضه شیردهی از پستان تحرک سریع و مکرر نارسایی رحم جهت بازگشت به اندازه ی اولیه  ß  subinvoultion              …

پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان


پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان     15اسلایدهمراه باتصویر تغییرات بعد از زایمان    ارگان های تولید مثلی پس از زایمان جهت برگشت به اندازه و شرایط پیش از حاملگی تغییر میکنند. این تغییر برگشت پذیری  Involution  نام دارد. این فرآیند با انقباضات عضلات رحم پس از جداشدگی جفت آغاز می شود.   رحم برگشتن رحم به اندازه و وزن قبل از بارداری علت اولیه ی برگشت پذیری ß  افت ناگهانی سطوح استروژن و پروژسترون ß  تحریک آزادسازی آنزیم پروتئولیتیک در بافت آندومتر عوامل موثر بر کندی برگشت پذیری: خروج ناکامل جفت و غشاها لیبر طولانی بیهوشی عوامل تسریع کننده ی برگشت پذیری زایمان یا لیبر بدون عارضه شیردهی از پستان تحرک سریع و مکرر نارسایی رحم جهت بازگشت به اندازه ی اولیه  ß  subinvoultion              …

علوم پزشکی

پاورپوینت تغییرات بعد از زایمان,پاورپوینت بعد از زایمان,ppt تغییرات بعد از زایمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.