پاورپوینت تغییرات پس ازصید و فساد در ماهی

پاورپوینت تغییرات پس ازصید و فساد در ماهی


          نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها ماهی پس از صید تا فساد مراحل زیر را طی می کند : جمود نعشی   Rigor Mortis اتولیز یا خود هضمی  Self Digestion   یا از بین رفتن و خراب شدن یاخته و بافت ها به وسیله آنزیم های داخلی فساد نهایی یا Putrefaction    یا تجزیه نسوج به وسیله میکروارگانیسم ها اکسیداسیون و فساد چربی ماهی ها : ۱- اتواکسیداسیون که با واکنش اکسیژن بر روی چربی های اشباع نشده ایجاد می شود ۲- اتولیز چربی ها که یک هیدرولیز آنزیمی است که اسیدهای چرب را آزاد میکند و گلیسرول نیز محصول آنهاست جمود نعشی Rigor Mortis پس از مرگ عضلات سعی می کنند با کمک واکنش های آنزیمی به فعالیت طبیعی خود ادامه دهند واین سبب میشود که عضلات همچنان انقباض وانبساط پیدا کنند. انرژی مورد نیاز برای انقباض وانبساط از گلوکز موجود در خون وتولید بسته های انرژی از طریق تولید ATPبدست می آید .ولی باتوقف جریان خون پس از صید منبع تامین این انرژی قطع شده وانرژی برای تول …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, تغییرات پس ازصید, و فساد در ماهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.