پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی

پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی

پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی


  پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی   39اسلایدهمراه باتصویر   چاقی مشکل اساسی کودکان بی تحرک    :     80 درصد چاقی بزرگسالی مربوط به چاقی دوره کودکی (سن ۱۱ تا ۱۵)تعیین شده است. ۲۰ درصد کسانی که در دوره بچگی چاق بوده اند در بزرگسالی چاق شده اند.       دستورالعمل‌ بین المللی فعالیت بدنی برای کودکان و نوجوانان   همه کودکان نوجوانان به طور روزانه یا تقریب هر یک روز در میان باید به هر شکلی مانند: بازی، ورزش، کار، تفریح و یا تمرین برنامه ریزی شده در موقعیت‌های خانواده، مدرسه و اجتماع فعال باشند.   کودکان و نوجوانان باید هفته‌ای سه جلسه یا بیشتر، فعالیتی که حداقل ۲۰ دقیقه و با شدتی متوسط باشد را انجام دهند.       …

پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی


  پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی   39اسلایدهمراه باتصویر   چاقی مشکل اساسی کودکان بی تحرک    :     80 درصد چاقی بزرگسالی مربوط به چاقی دوره کودکی (سن ۱۱ تا ۱۵)تعیین شده است. ۲۰ درصد کسانی که در دوره بچگی چاق بوده اند در بزرگسالی چاق شده اند.       دستورالعمل‌ بین المللی فعالیت بدنی برای کودکان و نوجوانان   همه کودکان نوجوانان به طور روزانه یا تقریب هر یک روز در میان باید به هر شکلی مانند: بازی، ورزش، کار، تفریح و یا تمرین برنامه ریزی شده در موقعیت‌های خانواده، مدرسه و اجتماع فعال باشند.   کودکان و نوجوانان باید هفته‌ای سه جلسه یا بیشتر، فعالیتی که حداقل ۲۰ دقیقه و با شدتی متوسط باشد را انجام دهند.       …

پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی


  پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی:اهمیت تمرین عملکردی   39اسلایدهمراه باتصویر   چاقی مشکل اساسی کودکان بی تحرک    :     80 درصد چاقی بزرگسالی مربوط به چاقی دوره کودکی (سن ۱۱ تا ۱۵)تعیین شده است. ۲۰ درصد کسانی که در دوره بچگی چاق بوده اند در بزرگسالی چاق شده اند.       دستورالعمل‌ بین المللی فعالیت بدنی برای کودکان و نوجوانان   همه کودکان نوجوانان به طور روزانه یا تقریب هر یک روز در میان باید به هر شکلی مانند: بازی، ورزش، کار، تفریح و یا تمرین برنامه ریزی شده در موقعیت‌های خانواده، مدرسه و اجتماع فعال باشند.   کودکان و نوجوانان باید هفته‌ای سه جلسه یا بیشتر، فعالیتی که حداقل ۲۰ دقیقه و با شدتی متوسط باشد را انجام دهند.       …

علوم انسانی

پاورپوینت آمادگی جسمانی در دوران کودکی,پاورپوینت تمرین عوامل آمادگی جسمانی در دوران کودکی,پاورپوینت اهمیت تمرین عملکردی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.