پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)


پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)     18اسلاید   تنگی هایپرتروفیک پیلور زمانی رخ می دهد که عضلات حلقوی اسفنکتر پیلور ضخیم شده و درنتیجه مجرای پیلور طویل و باریک می شود. این مسئله موجب انسداد مجرای خروجی معده، هیپرتروفی و افزایش حرکات دودی معده می شود. این مسئله معمولا در چند هفته اول زندگی بوجود آمده و موجب استفراغ جهنده، دهیدراتاسیون، آلکالوز متابولیک و نارسایی رشد می شود. ابتلا در فرزندان اول خانواده بیشتر بوده و در جنس مذکر ۵ مرتبه بیشتر از کودکان مونث دیده می شود. همچنین شیرخواران ترم بیش از شیرخواران زودرس به این مسئله دچار می شوند. توارث این اختلال از نوع چند ژنی است و احتمال وقوع آن در خواهران- برادران و فرزندان افراد مبتلا، بیشتر می باشد. بیشترین احتمال وقوع آن ۲۰% در فرزند اول (مذکر) مادرانی است که خودشان به این عارضه مبتلا بوده اند.   پاتوفیزیولوژی عضله ی حلقوی پیلور در نتیجه ی هیپرتروفی، ضخیم و بزرگ می شود. این مسئله منجر به باریک شدن شدید مجرای پیلور، حد فاصل بین معده و دوازدهه شده و در نتیجه مجرا بطور نسبی دچار انسداد می شود. به مرور زمان ا …

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)


پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)     18اسلاید   تنگی هایپرتروفیک پیلور زمانی رخ می دهد که عضلات حلقوی اسفنکتر پیلور ضخیم شده و درنتیجه مجرای پیلور طویل و باریک می شود. این مسئله موجب انسداد مجرای خروجی معده، هیپرتروفی و افزایش حرکات دودی معده می شود. این مسئله معمولا در چند هفته اول زندگی بوجود آمده و موجب استفراغ جهنده، دهیدراتاسیون، آلکالوز متابولیک و نارسایی رشد می شود. ابتلا در فرزندان اول خانواده بیشتر بوده و در جنس مذکر ۵ مرتبه بیشتر از کودکان مونث دیده می شود. همچنین شیرخواران ترم بیش از شیرخواران زودرس به این مسئله دچار می شوند. توارث این اختلال از نوع چند ژنی است و احتمال وقوع آن در خواهران- برادران و فرزندان افراد مبتلا، بیشتر می باشد. بیشترین احتمال وقوع آن ۲۰% در فرزند اول (مذکر) مادرانی است که خودشان به این عارضه مبتلا بوده اند.   پاتوفیزیولوژی عضله ی حلقوی پیلور در نتیجه ی هیپرتروفی، ضخیم و بزرگ می شود. این مسئله منجر به باریک شدن شدید مجرای پیلور، حد فاصل بین معده و دوازدهه شده و در نتیجه مجرا بطور نسبی دچار انسداد می شود. به مرور زمان ا …

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)


پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)     18اسلاید   تنگی هایپرتروفیک پیلور زمانی رخ می دهد که عضلات حلقوی اسفنکتر پیلور ضخیم شده و درنتیجه مجرای پیلور طویل و باریک می شود. این مسئله موجب انسداد مجرای خروجی معده، هیپرتروفی و افزایش حرکات دودی معده می شود. این مسئله معمولا در چند هفته اول زندگی بوجود آمده و موجب استفراغ جهنده، دهیدراتاسیون، آلکالوز متابولیک و نارسایی رشد می شود. ابتلا در فرزندان اول خانواده بیشتر بوده و در جنس مذکر ۵ مرتبه بیشتر از کودکان مونث دیده می شود. همچنین شیرخواران ترم بیش از شیرخواران زودرس به این مسئله دچار می شوند. توارث این اختلال از نوع چند ژنی است و احتمال وقوع آن در خواهران- برادران و فرزندان افراد مبتلا، بیشتر می باشد. بیشترین احتمال وقوع آن ۲۰% در فرزند اول (مذکر) مادرانی است که خودشان به این عارضه مبتلا بوده اند.   پاتوفیزیولوژی عضله ی حلقوی پیلور در نتیجه ی هیپرتروفی، ضخیم و بزرگ می شود. این مسئله منجر به باریک شدن شدید مجرای پیلور، حد فاصل بین معده و دوازدهه شده و در نتیجه مجرا بطور نسبی دچار انسداد می شود. به مرور زمان ا …

علوم پزشکی

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور,پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.