پاورپوینت " توانمندسازی کارمندان (مفهوم شناسی، سیاستها، قوانین و مقررات حاکم بر آن)" 90 اسلاید

پاورپوینت " توانمندسازی کارمندان (مفهوم شناسی، سیاستها، قوانین و مقررات حاکم بر آن)" 90 اسلاید

پاورپوینت " توانمندسازی کارمندان  (مفهوم شناسی، سیاستها، قوانین و مقررات حاکم بر آن)" 90 اسلاید

پاورپوینت " توانمندسازی کارمندان (مفهوم شناسی، سیاستها، قوانین و مقررات حاکم بر آن)" 90 اسلاید

توانمندسازی کارمندان (مفهوم شناسی، سیاستها، قوانین و مقررات حاکم بر آن)
قسمت هایی از فهرست و محتوا
ماده دو: اصول، اهداف و راهبردهای آموزش کارمندان دولت
آموزش مدیرانراهبرد آموزشتوانمندسازی کارمندانآموزش کارمندانماده یک: تعاریف و اصطلاحات
نظام آموزش کارمندان و مدیران دولت
آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
آموزش وتوانمندسازی کارمندان ومدیران در قانون مدیریت خدمات کشوری
آموزش منابع انسانی Human Resource Trainingتوسعه منابع…

سایر رشته های فنی مهندسی

توانمندسازی کارمندان,مفهوم شناسی,قوانین و مقررات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.