پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱

پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱


                نوع فایل: power point قابل ویرایش: 34 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ۲- تابع تولید با نسبت ثابت عوامل تنها در صورتی که عوامل تولید رشد متناسبی داشته باشند، مشکلی بوجود نمی آورد. به طور مثال اگر نرخ رشد نیروی کار بیشتر از مقدار لازم باشد، تنها آن مقدار از نیروی کار که مورد نیاز است با دستمزد کمتر به کار گرفته می شود و بقیه نیروی کار به صورت مازاد در اقتصاد باقی می ماند. برعکس اگر نرخ رشد نیروی کار کمتر از مقدار لازم باشد، بخشی از عامل سرمایه بصورت مازاد باقی می ماند.   فهرست مطالب و اسلایدها: تئوری مرحله ای روستو آیا سرعت رشد حتماً در نقطه حداکثر  S متوقف می شود؟ فلسفه تأثیر عوامل اقتصادی نقاط قوت و ضعف نظریه روستو تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی دایره فقر یا دور تسلسل توسعه نیافتگی نمونه ای از نقض نظریه دایره فقر الگوی رشد هارود – دومار فروض الگوی رشد هارود – دومار ایرادات مدل رشد هارود – دومار   …

علوم انسانی

پاورپوینت, توسعه ,اقتصادی , برنامه ,ریزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.