پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست

پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست

پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست


پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست     26اسلایدهمراه باتصویر   انواع تومور های خوش خیم ۱-  کیست ها ۲-  کراتوزهای سبورئیک و اکتینیک ۳-  زگیل ها ۴- آنژیوماها ۵- خالها و کلوئید ها ۶- درماتوفیبروما و نورو فیبروماتوز    1- کیست ها : – حفره هایی پوشیده با سلول های اپی تلیال و حاوی مایع جامد و مایع – – انواع کیست ها: کیست اپی درموئید و کیست پیلار ( مثل کیست تری چیلمان) ۲- کراتوزهای سبورئیک: – ضایعات خوش خیم و زگیل مانند ( قهوه ای تا سیاه) ۳- کراتوزهای اکتینیک : – به صورت لکه های زبر و پوسته دار در یک زمینه قرمز رنگ     …

پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست


پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست     26اسلایدهمراه باتصویر   انواع تومور های خوش خیم ۱-  کیست ها ۲-  کراتوزهای سبورئیک و اکتینیک ۳-  زگیل ها ۴- آنژیوماها ۵- خالها و کلوئید ها ۶- درماتوفیبروما و نورو فیبروماتوز    1- کیست ها : – حفره هایی پوشیده با سلول های اپی تلیال و حاوی مایع جامد و مایع – – انواع کیست ها: کیست اپی درموئید و کیست پیلار ( مثل کیست تری چیلمان) ۲- کراتوزهای سبورئیک: – ضایعات خوش خیم و زگیل مانند ( قهوه ای تا سیاه) ۳- کراتوزهای اکتینیک : – به صورت لکه های زبر و پوسته دار در یک زمینه قرمز رنگ     …

پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست


پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست     26اسلایدهمراه باتصویر   انواع تومور های خوش خیم ۱-  کیست ها ۲-  کراتوزهای سبورئیک و اکتینیک ۳-  زگیل ها ۴- آنژیوماها ۵- خالها و کلوئید ها ۶- درماتوفیبروما و نورو فیبروماتوز    1- کیست ها : – حفره هایی پوشیده با سلول های اپی تلیال و حاوی مایع جامد و مایع – – انواع کیست ها: کیست اپی درموئید و کیست پیلار ( مثل کیست تری چیلمان) ۲- کراتوزهای سبورئیک: – ضایعات خوش خیم و زگیل مانند ( قهوه ای تا سیاه) ۳- کراتوزهای اکتینیک : – به صورت لکه های زبر و پوسته دار در یک زمینه قرمز رنگ     …

علوم پزشکی

پاورپوینت توموذ پوست,پاورپوینت تومورهای خوش خیم پوست,پاورپوینت تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.