پاورپوینت تکنیک های تصویربرداری ام آر آی از سروگردن Head and neck MRI

پاورپوینت تکنیک های تصویربرداری ام آر آی از سروگردن Head and neck MRI


  پاورپوینت تکنیک های تصویربرداری ام آر آی از سروگردن Head and neck MRI   32اسلایدهمراه باتصویر  به زبان انگلیسی Overview of Topics ¨Brain ¨Temporal lobes ¨Posterior fossa and internal auditory meatus ¨Pituitary fossa ¨Orbits ¨Paranasal sinuses ¨Pharynx ¨Larynx ¨Thyroid and parathyroid glands ¨Salivary glands ¨Temporomandibular joints   CRANIAL NERVES •CN I – Olfactory •CN II – Optic •CN III – Oculomotor •CN IV – Trochlear •CN V (1,2,3) – Trigeminal •CN VI – Abducens •CN VII – Facial •CN VIII – Vestibulocochlear •CN IX – Glossopharyngeal •CN X – Vagus •CN XI – Accessory •CN XII – Hypoglossa …

فنی و مهندسی

پاورپوینت ام آر آی سروگردن,پاورپوینت تصویربرداری ام آر آی از سروگردن ,ام آرآی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.