پاورپوینت تیپ صحیح گاو

پاورپوینت تیپ صحیح گاو


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها ارتفاع از ناحیه جدوگاه تا سطح زمین را قد و قامت  می گویند. معمولا این فاصله بین ۱۳۰ تا ۱۵۴ سانتی مترمی باشد. اندازه سطح داخلی در ناحیه فوقانی بین  دستها را عرض سینه می گویند. معمولا این فاصله بین ۱۳ تا ۲۹ سانتی متر  می باشد. باریک       ( 3 تا ۱ ) متوسط      ( 6 تا ۴ ) عریض       ( 9 تا ۷ ) استقرار استخوان بی نام (پین ) محل استقرار استخوان بی نام به نسبت استخوان برجسته را زاویه لگن می گویند. معمولا این فاصله بین ۱۲+ ( استخوان برجسته بالا ) تا ۴- ( استخوان  بی نام بالا )  می باشد. استقرار پا از دید عقب میزان انحراف سم پاها از دید عقب می باشد. سم ها بسیار بیرون     ( 3 تا ۱ ) سم ها کمی بیرون     ( 6 تا ۴ ) سم ها کاملا موازی   ( 9 تا ۷ )   فهرست مطالب و اسلایدها قد و قامت …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, تیپ صحیح گاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.