پاورپوینت جایگاه‌های دام

پاورپوینت جایگاه‌های دام

پاورپوینت جایگاه‌های دام


  پاورپوینت جایگاه‌های دام    47اسلاید   مشخصات ساختمان جایگاه گوسفند :     کف جایگاه : کف جایگاه باید با دوام، خشک و غیر لغزنده باشد تا بتوان آن را به آسانی ضدعفونی نمود.      کف جایگاه را به دو شکل می‌توان احداث نمود: الف) معمولی : ب)کف نرده ای : الف) معمولی : برخلاف کف نرده‌ای، بدون ایجاد فواصل، تمام کف جایگاه محکم و به هم پیوسته می‌باشد.   مساحت لازم برای آغل باکف معمولی را حداقل باید        25/1 مترمربع برای هر راس گوسفند داشتی در نظر گرفت.    پوشش کف می‌تواند آجر، آسفالت، بتون، سنگ و یا بدون پوشش (خاکی) باشد.   معمولا بیشتر مراکز مدرن پرورش گوسفند به ویژه در مناطق مرطوب از بتون برای پوشش کف جایگاه استفاده می‌کنند.   برای شستشو و خروج مایعات از جایگاه، شیب کف در حدود ۲ تا ۳ درصد توصیه می‌شود. ب)کف نرده‌ای : در این نوع جایگاه، فاصله بین هر دو نرده ۵ سانتی متر می‌باشد.  این نوع کف در کنترل ا …

پاورپوینت جایگاه‌های دام


  پاورپوینت جایگاه‌های دام    47اسلاید   مشخصات ساختمان جایگاه گوسفند :     کف جایگاه : کف جایگاه باید با دوام، خشک و غیر لغزنده باشد تا بتوان آن را به آسانی ضدعفونی نمود.      کف جایگاه را به دو شکل می‌توان احداث نمود: الف) معمولی : ب)کف نرده ای : الف) معمولی : برخلاف کف نرده‌ای، بدون ایجاد فواصل، تمام کف جایگاه محکم و به هم پیوسته می‌باشد.   مساحت لازم برای آغل باکف معمولی را حداقل باید        25/1 مترمربع برای هر راس گوسفند داشتی در نظر گرفت.    پوشش کف می‌تواند آجر، آسفالت، بتون، سنگ و یا بدون پوشش (خاکی) باشد.   معمولا بیشتر مراکز مدرن پرورش گوسفند به ویژه در مناطق مرطوب از بتون برای پوشش کف جایگاه استفاده می‌کنند.   برای شستشو و خروج مایعات از جایگاه، شیب کف در حدود ۲ تا ۳ درصد توصیه می‌شود. ب)کف نرده‌ای : در این نوع جایگاه، فاصله بین هر دو نرده ۵ سانتی متر می‌باشد.  این نوع کف در کنترل ا …

پاورپوینت جایگاه‌های دام


  پاورپوینت جایگاه‌های دام    47اسلاید   مشخصات ساختمان جایگاه گوسفند :     کف جایگاه : کف جایگاه باید با دوام، خشک و غیر لغزنده باشد تا بتوان آن را به آسانی ضدعفونی نمود.      کف جایگاه را به دو شکل می‌توان احداث نمود: الف) معمولی : ب)کف نرده ای : الف) معمولی : برخلاف کف نرده‌ای، بدون ایجاد فواصل، تمام کف جایگاه محکم و به هم پیوسته می‌باشد.   مساحت لازم برای آغل باکف معمولی را حداقل باید        25/1 مترمربع برای هر راس گوسفند داشتی در نظر گرفت.    پوشش کف می‌تواند آجر، آسفالت، بتون، سنگ و یا بدون پوشش (خاکی) باشد.   معمولا بیشتر مراکز مدرن پرورش گوسفند به ویژه در مناطق مرطوب از بتون برای پوشش کف جایگاه استفاده می‌کنند.   برای شستشو و خروج مایعات از جایگاه، شیب کف در حدود ۲ تا ۳ درصد توصیه می‌شود. ب)کف نرده‌ای : در این نوع جایگاه، فاصله بین هر دو نرده ۵ سانتی متر می‌باشد.  این نوع کف در کنترل ا …

علوم پزشکی

پاورپوینت جایگاه‌های دام ,پاورپوینت جایگاه‌ دام ,دانلودپاورپوینت جایگاه‌های دام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.