پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۹
 
 
 
 
 
اهداف
۱-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل
۲-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان
۳-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محورومطابق بابرنامه درسی ملی
۴-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی
۵-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش…

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۹
 
 
 
 
 
اهداف
۱-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل
۲-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان
۳-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محورومطابق بابرنامه درسی ملی
۴-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی
۵-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش…

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی

پاورپوینت جشنواره نوجوان خوارزمی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۹
 
 
 
 
 
اهداف
۱-ارتقای دانش ومهارت ونگرش دانش آموزان درزمینه کشف وحل خلاقانه مسائل
۲-فرصت آفرینی برای رشد وشکوفایی استعدادها وخلاقیت دانش آموزان
۳-کیفیت بخشی به فرایند یاددهی یادگیری مبتنی برتدریس پژوهش محور موقعیت محورومطابق بابرنامه درسی ملی
۴-کاربردی کردن دانش وارتباط آن بانیازهای جامعه وموقعیت های زندگی
۵-توجه ویژه به دستاوردهای علمی وعملی دانش…

سایر رشته های علوم انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.