پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷
 
 
 
 
 
اهداف این جلسه
انواع جنسیت چیست و نسبت جنسی چگونه تعیین می شود؟
ژن های و ترکیبات کنترل کننده جنسیت کدامند؟
تمایز گنادها و اختلالات جنسی چگونه اتفاق می افتد؟
اهمیت کنترل هورمونی تولید مثل چیست؟
هورمون های کنترل کننده تولید مثل کدامند؟
چه هورمون ها و پپتیدهایی در فولیکول ها ی تخمدانی شناسایی شده اند؟
نقش پروستاگلاندین ها در تولید مثل…

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷
 
 
 
 
 
اهداف این جلسه
انواع جنسیت چیست و نسبت جنسی چگونه تعیین می شود؟
ژن های و ترکیبات کنترل کننده جنسیت کدامند؟
تمایز گنادها و اختلالات جنسی چگونه اتفاق می افتد؟
اهمیت کنترل هورمونی تولید مثل چیست؟
هورمون های کنترل کننده تولید مثل کدامند؟
چه هورمون ها و پپتیدهایی در فولیکول ها ی تخمدانی شناسایی شده اند؟
نقش پروستاگلاندین ها در تولید مثل…

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷
 
 
 
 
 
اهداف این جلسه
انواع جنسیت چیست و نسبت جنسی چگونه تعیین می شود؟
ژن های و ترکیبات کنترل کننده جنسیت کدامند؟
تمایز گنادها و اختلالات جنسی چگونه اتفاق می افتد؟
اهمیت کنترل هورمونی تولید مثل چیست؟
هورمون های کنترل کننده تولید مثل کدامند؟
چه هورمون ها و پپتیدهایی در فولیکول ها ی تخمدانی شناسایی شده اند؟
نقش پروستاگلاندین ها در تولید مثل…

سایر رشته های علوم انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.