پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی 115 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

نام فایل : حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۵
حجم : ۱۲۹۷ کیلوبایت
حسابداری صنعتی ۱رشته حسابداری۴ واحد درسینام منبع درسی و مولف:حسابداری صنعتی ۱، دکتر محمد عرب مازار یزدیانتشارات دانشگاه پیام نورنام تهیه کننده اسلاید: علیرضا غلامی کیانطرح درسحسابداری بهای تمام شدهمفاهیم حسابداری بهای تمام شدهبهای تمام شده در موسسات بازرگانیبهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواریبهای تمام شده مواد اولیهطرح درسبهای تمام شده…

پاورپوینت حسابداری صنعتی 115 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

نام فایل : حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۵
حجم : ۱۲۹۷ کیلوبایت
حسابداری صنعتی ۱رشته حسابداری۴ واحد درسینام منبع درسی و مولف:حسابداری صنعتی ۱، دکتر محمد عرب مازار یزدیانتشارات دانشگاه پیام نورنام تهیه کننده اسلاید: علیرضا غلامی کیانطرح درسحسابداری بهای تمام شدهمفاهیم حسابداری بهای تمام شدهبهای تمام شده در موسسات بازرگانیبهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواریبهای تمام شده مواد اولیهطرح درسبهای تمام شده…

پاورپوینت حسابداری صنعتی 115 اسلاید

پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید

نام فایل : حسابداری صنعتی ۱۱۵ اسلاید
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱۵
حجم : ۱۲۹۷ کیلوبایت
حسابداری صنعتی ۱رشته حسابداری۴ واحد درسینام منبع درسی و مولف:حسابداری صنعتی ۱، دکتر محمد عرب مازار یزدیانتشارات دانشگاه پیام نورنام تهیه کننده اسلاید: علیرضا غلامی کیانطرح درسحسابداری بهای تمام شدهمفاهیم حسابداری بهای تمام شدهبهای تمام شده در موسسات بازرگانیبهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواریبهای تمام شده مواد اولیهطرح درسبهای تمام شده…

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.