پاورپوینت حسابرسی

پاورپوینت حسابرسی

پاورپوینت حسابرسی

پاورپوینت حسابرسی

نام فایل : حسابرسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸۲
حجم : ۳۶۹ کیلوبایت
فصل یک نقش حسابرسی در اقتصاد کشور۲- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشرکتها موجب شده که آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. ۳-حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارک یک موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی که حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظرکند.۴-موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها…

پاورپوینت حسابرسی

پاورپوینت حسابرسی

نام فایل : حسابرسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸۲
حجم : ۳۶۹ کیلوبایت
فصل یک نقش حسابرسی در اقتصاد کشور۲- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشرکتها موجب شده که آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. ۳-حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارک یک موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی که حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظرکند.۴-موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها…

پاورپوینت حسابرسی

پاورپوینت حسابرسی

نام فایل : حسابرسی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۸۲
حجم : ۳۶۹ کیلوبایت
فصل یک نقش حسابرسی در اقتصاد کشور۲- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشرکتها موجب شده که آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. ۳-حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارک یک موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی که حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظرکند.۴-موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها…

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.